Trafikkulykke-Skarnes-2011

Skuffende om trafikksikkerhet

Mer penger til veibygging og bedre vedlikehold er viktig, men langt fra nok for å nå nasjonale mål i trafikksikkerhetsarbeidet.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

– Statsbudsjettet for 2015 svikter når det gjelder tiltak som bedrer trafikantatferden, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Målrettet arbeid for bedre trafikksikkerhet på vei har gitt gode resultater over tid, men fortsatt blir altfor mange mennesker i Norge drept og hard skadd i trafikken. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei legger opp til en reduksjon på 195 drepte og hardt skadde innen 2018. Trafikant- og kjøretøytiltak forventes å bidra med ca. 70 prosent av reduksjonen, mens fysiske tiltak knyttet til infrastruktur skal stå for resten.

Vil ha mer til opplæring og informasjon

– Vi er derfor skuffet over at trafikantrettede tiltak som opplæring og informasjon er så lavt prioritert i statsbudsjettet, sier Johansen

Regjeringen har satt av 54,6 mrd. kr. til samferdsel, en økning på 14,1 prosent fra i fjor. Innsatsen til definerte trafikksikkerhetstiltak for å forbedre trafikantatferden holdes imidlertid på samme nivå som i år. – Med tanke på den negative utviklingen i antall drepte og hardt skadde de siste årene er dette svært bekymringsfullt, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS