Knut-Oscar-Gilje

Ny direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Knut Oscar Gilje (50) tiltrer som direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) 1. oktober.

Publisert

Knut Oscar Gilje. (Foto: NHO)

Gilje er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han kommer fra stillingen som adm. direktør i Safetec Nordic AS, der han også har vært personal- og organisasjonsdirektør og HR- og markedssjef, melder NHO i sitt nyhetsbrev.

Lang HMS-erfaring

Gilje har tidligere jobbet med HMS i AS Oslo Sporveier og Transportbedriftenes Landsforening (NHO). Han har betydelig erfaring i regelverksarbeid og myndighetskontakt. Fra arbeidsgiversiden var han engasjert i prosjektet Fra stykkevis og delt til enkelt og helt (2001), med mål å forenkle HMS-regelverket.

Knut Oscar Gilje har etterutdanning i strategi og ledelse, kunnskapsforvaltning og kommunikasjons- og informasjonsarbeid. Fra selskapet S&J Informasjon AS har han også erfaring som tekstforfatter, rådgiver og prosjektleder.

NSOs oppgave er å organisere og føre tilsyn med egenberedskapen ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern, i dag cirka 1100 virksomheter med mer enn 150 000 sysselsatte.

NSO er faglig underlagt Justis- og beredskapsdepartementet gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men er administrativt tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon.

(Nyhetsbrev fra NHO)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS