Kvinne-i-bil-CB4723887

Kvinner som arbeider fulltid, bor nærmere jobben

Kvinner med fulltidtidsjobb ønsker å ha jobb, barnehage og butikker nærmere bostedet, mens menn reiser lenger for å komme på arbeid. 

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette viser ny forskning fra Transportøkonomisk Institutt (TØI). Det er en sammenheng mellom å bo i by, ha kort reisevei til jobben og å arbeide fulltid som kvinne, viser studien.

Storbyen best

Kvinner bidrar nemlig mer enn mennene til å få familie- og arbeidsliv til å gå opp. Så når kvinner vil arbeide fulltid, skal jobben helst ligge forholdsvis nært. Her passer storbyen best, for kvinnen må levere barn i barnehagen før hun begynner på jobben. Mannen derimot får generelt mer frihet til å kunne kjøre langt for å komme på arbeid, viser studien.

Byer best for heltidsarbeidende kvinner

– Kvinner har flere faste begrensninger enn menn i løpet av dagen. Uavhengig av hvor og hvor lenge de arbeider, sier forskningsleder Randi Hjorthol. Hun har sammen med kollega Liva Vågane kartlagt sammenhengen mellom bopel, arbeidssted og arbeidstid.

Menn har lengre arbeidsvei

Menn har gjennomsnittlig 7,4 kilometer lenger vei til jobben enn kvinner.

– Ut fra våre analyser ser det ut som om byen gir kvinnene bedre forutsetninger for å arbeide heltid, sier Hjorthol. Byen tilbyr kortere vei til jobb og kortere vei mellom institusjoner.

Kvinnene tilpasser seg

" Studien viser at kvinner som bor i utkanten av byen og dermed oftere har lengre reisetid til arbeidet, er de som især arbeider deltid. Deres mannlige partnere har også lengre reisetid til jobben. Men de arbeider derimot fulltid. – Det er kvinnene som tilpasser seg for å få familielivet til å gå opp, sier Hjorthol. Det innebærer at kvinner har geografiske begrensninger med hensyn til hvor de kan søke jobb, begrensninger som menn ikke opplever på samme måte, ifølge undersøkelsen.– Så lenge det først og fremst er kvinner som tilpasser sin arbeidstid og avstanden til arbeidet for å få familielivet til å gå opp, så vil regional spredning i jobbmarkedet være til fordel for menn. Menn kan reise langt for at komme på arbeid, de er mer uavhengig av familien enn kvinnen, sier Randi Hjorthol.

Om studien

Undersøkelsen baserer seg på den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009. 9500 personer i jobb og med en partner i jobb er blitt intervjuet. Parene ble delt i fire grupper, avhengig av om kvinnene arbeidet fulltid eller deltid, og om mennene arbeidet fulltid eller deltid.Uansett hvilken gruppe man så på, hadde kvinnene alltid kortest vei til arbeidet, selv blant par med to biler var kvinnenes reisetid kortest.

(Kilder: Randi Hjorthol og Fagbladet3F)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS