Årets-Seniorinitiativ-2014

Mentorprogrammene til kirken vant seniorprisen

Mentorprogrammene i Den norske kirke er kåret til vinner av «Årets seniorinitiativ» 2014. I mentorprogrammene brukes seniorprestenes kompetanse til å støtte yngre prester i deres arbeid.

Publisert

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk deler ut prisen "Årets seniorinitiativ" 2014 til Oslo-biskop Ole Christian Kvarme. (Foto: Jan Tveita)

– Jeg vil gratulere Den norske kirke ved biskop Ole Christian Kvarme med prisen for «Årets seniorinitiativ» 2014. Den norske kirkes mentorprogram kan vise til svært gode resultater.

Mentorordningen handler om overføring av seniorpresters kunnskap og erfaring til prester som er i en tidlig fase av sin yrkeskarriere, eller for utenlandske prester som ikke kjenner vår kultur så godt, sier direktør i Senter for Seniorpolitikk, Kari Østerud.

En seniorpolitisk gevinst

– Det er spennende at Den norske kirke her tar i bruk seniorenes kompetanse og erfaring til glede for hele kirken. Tiltaket gir kirken en seniorpolitisk gevinst, selv om formålet med programmet er å beholde de yngre prestene i kirken, sier Østerud.

Overrasket over prisen

– Jeg ble veldig overrasket og veldig glad, da jeg fikk vite at vi ville få prisen. Det betyr at vi i hvert fall har gjort noe rett i en hverdag med mange utfordringer, sier Ole Christian Mælen Kvarme, biskop i Oslo bispedømme. Kvarme mener prisen Årets seniorinitiativ gir en god bekreftelse og er en viktig impuls til å fortsette mentorordningen

Rettet mot unge prester

Mentorordningen i Den norske kirke ble etablert i 2007 som et tiltak rettet mot unge prester, for å forebygge at de sluttet i tjenesten. Mange nyordinerte prester opplevde at presterollen ble mer krevende enn de hadde trodd og mange sluttet som menighetsprest i løpet av de første årene. Det var også en utfordring at mange prester var utenlandske, og i Nidaros bispedømme gjelder det fortsatt hver femte prest.

Mange blir værende

Mentorordningen varer i utgangspunktet i halvannet år, og omfatter om lag 10-14 møter. Det har deltatt 78 adepter og 78 mentorer, og ni av 11 bispedømmer har deltatt. Omkring halvparten av mentorene har vært prester i tjeneste, de andre har vært pensjonerte prester og biskoper. Evalueringene er positive. Flere av deltakerne sier at denne ordningen gjør at de blir værende som prester, og ordningen har vært svært nyttig for utenlandske prester.

(Kilde: Senter for Seniorpolitikk)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS