HMS-magasinet-06-14

Det nye HMS-magasinet snart ute

I dette siste nummeret av HMS-magasinet i år har vi blant annet snakket med teamet i Tromsø som tar et krafttak for jobbhelsa til de kommunalt ansatte i byen, og vi har besøkt Mester Grønn på Lierskogen for å snakke om nærværsarbeid.

Publisert

(Omslagsfoto: Jan Tveita)

Hva gjør du som IA-bedrift når du opplever at tiltakene ikke virker og sykefraværet bare stiger? Denne utfordringen ble både Tromsø kommune og butikkjeden Mester Grønn stilt overfor. Da Tromsø kommune ble IA-bedrift i 2002, lå sykefraværet på 9,3 prosent. Målet var å komme ned på åtte prosent i 2005.

– Så registrerte vi at sykefraværet bare gikk opp, sier prosjektleder Anne Grete Hansen, i Tromsø kommune. Nå har kommunen satt i gang et aktivt helsefremmende arbeid blant sine ansatte i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

– I 2011 var Mester Grønn en bedrift med et økende sykefravær, forteller HR-direktør Rita Bondeson Børke. Til tross for at vi var en IA-bedrift, pekte pila feil vei.

– Det var derfor nødvendig å ta noen grep, og etter en snuoperasjon som varte i tre år, ligger sykefraværet i dag godt under gjennomsnittet for bransjen, sier Børke fornøyd.

Les mer om helsefremmende arbeidsplasser og nærværsarbeid i HMS-magasinet!

Måler alt i arbeidsmiljøet

Ved hjelp av gode måleinstrumenter kan du forebygge skader og ulykker i arbeidsmiljøet. Det meste kan måles, som for eksempel støy, støv, vibrasjoner, radioaktivitet og gasser.

Sammen med en verneingeniør dro vi ut til en byggentreprenør for å måle støy fra verktøy. Resultatene av støymålingene finner du i dette nummeret av HMS-magasinet.

Den grønne butikken

Da Kiwi valgte grønnfargen for å profilere seg i 1979, ante butikkjeden lite at den skulle åpne sin første grønne miljøbutikk 35 år senere. Målet er å få energiforbruket i en vanlig dagligvarebutikk ned i det halve. Les mer om den grønne butikken på Auli i Akershus i bladet!

På vernerunde med veidirektøren

HMS-magasinet var med da veidirektør Terje Moe Gustavsen var ute på befaring på et av Veidekkes anleggsprosjekter på E16 som åpnes for trafikantene i disse dager.

– Mye av arbeidet vi gjør er farlig, og vi må tenke sikkerhet hele tiden, understreker konsernsjef Arne Giske i Veidekke. Les mer om sikkerheten under veiutbygging i HMS-magasinet.

Høyt henger de

For klatrerne i Høyden er også sikkerheten alfa og omega. Høyt henger de og utfører takrydding, fasaderenhold, maling, monteringsarbeid, fasaderehabilitering, vinterforberedelser og taksikring – for å nevne noe.

Her får du et innblikk i arbeidsdagen til klatrerne:

Les mer om klatrerne i Høyden i HMS-magasinet!

De faste postene

I dette bladet kan du også lese om hvordan det er å være hovedverneombud ved Mack bryggerier i Nordkjosbotn. Du får i tillegg juss og arbeidsmiljø, nytt om forskning og gode virksomhetseksempler fra Idébanken IA og nye produkter. Med andre ord finner du mye interessant lesestoff!

God lesning!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS