Luftambulansen

Bruk sikkerhetsbelte i mobilt arbeidsutstyr

Mange alvorlige arbeidsulykker med mobilt arbeidsutstyr kunne vært unngått hvis føreren hadde benyttet sikkerhetsbelte.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Dette skriver Arbeidstilsynet, som over tid har registrert arbeidsulykker med mobilt arbeidsutstyr som trucker, hjullastere, dosere, dumpere, gravemaskiner, kraner og traktorer, hvorav flere har medført at fører av maskinen omkom eller ble alvorlig skadet.

– Mange av ulykkene kunne ha fått et annet utfall hvis den som førte maskinen hadde benyttet sikkerhetsbelte, sier Stig Magnar Løvås, regiondirektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

Sikkerhetsbelte er påbudt

Sikkerhetsbelte er pålagt montert i mobilt arbeidsutstyr som kan velte. For at produsenter og importører av denne type maskiner skal kunne importere, markedsføre og selge, er det påbudt at maskinene er utrustet med testet og godkjent førervern. Godkjenningen forutsetter at den som fører maskinen benytter sikkerhetsbelte. Beltet vil holde fører på plass ved et eventuelt uhell eller en ulykke, og skal sikre at fører ikke kommer utenfor førervernet.

Arbeidsgivers ansvar

Det ble påbudt å benytte sikkerhetsbelter for alle som sitter i kjøretøy i 1979. Dette har bidratt betydelig til å redusere antall dødsfall i trafikken.

– Arbeidstilsynet ønsker å sette fokus på bruk av sikkerhetsbelte også i mobilt arbeidsutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar både å legge til rette for og sette krav til bruk av sikkerhetsbelte for å redusere personskader og dødsfall på grunn av velt, sier Løvås.

På tross av påbudet oppfattes det ofte som frivillig av både arbeidsgivere og brukere. Mange yrkesutøvere uttalte stor motstand ved innføringen av påbudet.

– Denne motstanden har opphørt over tid, fordi man har forstått og akseptert at sikkerhetsbelte er ett viktig sikkerhetselement som vil spare både liv og lidelser for den enkelte og for pårørende når det skjer et uhell eller en ulykke, sier Løvås.

Ser grundigere på risikovurdering

Arbeidstilsynet kommer i den nærmeste fremtid til å ta kontakt med ulike bransjer og bransjeforeninger for å se på muligheter for å skape økt forståelse for fordelene med mer bruk av sikkerhetsbelte. Arbeidstilsynet vil også i større grad sette fokus på hvilken risikovurdering arbeidsgiver har gjort som eventuelt konkluderer med at sikkerhetsbelte ikke er nødvendig å bruke. Samme krav vil også gjelde for enkeltmannsforetak og i landbruket.

(Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS