Senior-i-arbeid-CB6269620

Seniorer har mer å rutte med

I løpet av ti år har de over 62 år fått økt sin kjøpekraft med 40-50 prosent. Hovedårsaken til inntektsveksten er at de jobber mer enn før.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Flere enn før jobber ved siden av pensjonen, og de som er i full jobb står lengre i yrkeslivet, sier seksjonssjef i NAV Ole Christian Lien.

Sterk inntektsvekst for seniorer

I tillegg til høyere yrkesaktivitet har økningen også sammenheng med at pensjonene har blitt regulert sterkere enn prisveksten og at nye pensjonister har tjent opp høyere pensjoner enn eldre generasjoner.

Dette er blant funnene i en ny rapport som har undersøkt veksten i kjøpekraften for aldersgruppene over 62 i perioden 2002–2012. Det er samlet inntekt etter skatt korrigert for prisutviklingen som blir sammenliknet. Norske husholdninger har generelt hatt en vekst i kjøpekraften på drøyt 30 prosent i samme periode, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Jobb og full pensjon

Drøyt 70 000 hadde ved utgangen av 2013 valgt å ta ut alderspensjon før 67 år. Det utgjør over halvparten av de under 67 år som oppfylte vilkårene for å ta ut alderspensjonen tidlig.

– Nesten to av tre i denne gruppen har samtidig valgt å fortsette i arbeid ved siden av alderspensjonen, og de fleste av dem kombinerte full pensjon med heltidsarbeid, sier Lien.

Ni av ti hadde tatt ut 100 prosent alderspensjon, og blant dem som var i arbeid, var gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid 33 timer.

Flere seniorer i arbeid

I perioden 2010–2013 har andelen av befolkningen i arbeid økt klart mer for befolkningen over 60 år enn for øvrige aldersgrupper. Sterkest er veksten i aldersgruppen 62–64 år, der andelen i jobb har økt fra 45 prosent i 2010 til 52 prosent i 2013. Dette er aldersgruppen som i størst grad har blitt påvirket av pensjonsreformen så langt. Denne gruppen har allerede fra 62 år muligheten til å ta ut alderspensjon etter nye fleksible uttaksregler og til å kombinere pensjonen fritt med arbeid.

Størst gevinst for private AFP-ere

Økningen er sterkest blant personer som jobber i private virksomheter med AFP-ordning. Det skyldes at gevinsten ved å fortsette i arbeid etter 62 år er størst for denne gruppen. Mens privat AFP tidligere var en subsidiert tidligpensjon med begrensninger for den som ville jobbe, kan denne gruppen nå fortsette i jobb uten at pensjonen blir redusert.

(nav.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS