Optimera-HMS-opplæring

Utdanner egne instruktører i sikker verktøybruk

Stor aktør i byggevarebransjen utdanner sine egne folk til kursinstruktører. Målet er sikker bruk av arbeidsutstyr.

Publisert

Vi ønsker å skape merverdi for kundene ved å lære opp egne folk slik at de kan sertifisere kundene i bruk av verktøy og fallsikring, sier opplæringsansvarlig Christine F. Thoresen, her sammen med kursholder og selger Roy Krogh. (Foto: Optimera)

Myndighetenes krav om opplæring i bruk av arbeidsutstyr er strenge og kursbehovet stort.

Gjennom mange år har byggvareselskapet Optimera gjennomført opplæring blant annet i samarbeid med sine leverandører, men nå trapper selskapet opp opplæringsvirksomheten ved å utdanne medarbeidere til instruktører, ifølge en pressemelding. Først ute som kursholdere er verktøy- og festemidlerselgerne.

Sikker bruk av arbeidsutstyr

– Som arbeidsgivere er våre kunder pålagt å gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyr. I mange tilfeller kreves sertifisering for å kunne gi slik opplæring. Å oppnå sertifisering krever tid som mange av kundene våre ikke har. For å bidra til forenkling og skape merverdi for kundene, utdanner vi derfor medarbeidere – som kundene ofte møter – til instruktører slik at de kan gi godkjent opplæring, sier opplæringsansvarlig Christine F. Thoresen.

Fallsikring og elverktøy først

Optimera har ca. 30 selgere som jobber med verktøy og festemidler. Disse har fått opplæring i å holde to forskjellige kurs, henholdsvis i bruk av fallsikringsutstyr og elverktøy -spiker- og boltespistoler. Det var en merkedag da verktøy- og festemiddelselger Roy Krogh nylig gjennomførte opplæring for 35 kursdeltakere, inkludert utenlandske statsborgere der bruk av tolk var nødvendig.

Både praktisk og teoretisk opplæring

Opplæringen Krogh og hans kolleger gjennomfører i bruk av spiker- og boltepistoler er regulert i Forskrift om utførelse av arbeid, § 10, som gjelder krav til bruk av arbeidsutstyr. I hht. § 10-1 kreves det dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Dette gjelder også fallsikringsutstyr. Optimera utsteder kursbevis. Denne dokumentasjonen av både praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for myndighetene.

– Opplæring er en investering i HMS og kompetanse hos medarbeidere – og fin kompetanse å kunne skilte med på cv-en både for kursdeltakere og kursholderne, sier Thoresen.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS