Sykefravær-Yay

Høyest sykefravær i Norge

Sammenliknet med andre land har Norge et høyt sykefravær som verken kan forklares med forskjeller i hvordan sykefraværet måles, eller av forskjeller i varighet eller andre regler for sykmelding.

Publisert

(Ill. foto: Yay images)

Dette er konklusjoner Proba samfunnsanalyse presenterer i rapporten ” Internasjonal sammenligning av sykefravær”, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding. Analysene tyder på at forskjeller i sammensetningen av arbeidsstyrken eller kjennetegn ved arbeidslivet heller ikke har vesentlig betydning. Proba mener at forskning på betydningen av sykepengeordningen gir grunnlag for å anta at den sjenerøse ordningen vi har i Norge er en viktig årsak til forskjellene.

Mer forskning må til

Formålet med prosjektet har vært å analysere sammenlignbarheten av sykefraværet i Norge og andre land. Prosjektet er en oppfølging av omtale i Rapport 1/2012 fra faggruppen for IA-avtalen. I rapporten konkluderes det med at det er behov for ytterligere analyse og informasjon, blant annet om i hvilken grad forskjeller i institusjonelle forhold og velferdsordninger kan være årsak til at det reelle sykefraværet er høyere i Norge enn i våre naboland.

Du kan lese hele rapporten her.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS