Stockholm-(Foto-Jan-Tveita)

Svenskene sliter mer på jobb

Stadig flere svensker får besvær på grunn av arbeidet. Stress og andre psykiske plager øker mest, spesielt blant kvinner.

Publisert

Arlanda Stockholm (Foto: Jan Tveita)

Dette viser en ny rapport som Statistiska Centralbyrån (SCB) har gjennomført på oppdrag av Arbetsmiljöverket. I undersøkelsen har omkring 16 000 yrkesaktive svensker i alderen 16-64 år svart på spørsmål om sin arbeidsrelaterte helse via telefonintervjuer.

En fjerdedel oppgir plager

Resultatet viser at nærmere hver fjerde yrkesaktive person (24 prosent) har en eller annen type besvær som har med jobben å gjøre. Sammenliknet med tilsvarende undersøkelse fra 2012 er dette en betydelig økning, fremfor alt blant kvinner. Den nedadgående trenden som svensk arbeidsliv har registrert i mange år, er dermed brutt.

Psykososiale årsaker

Rapporten viser også at andre lidelser enn fysiske, for eksempel stress og mistrivsel i arbeidet, øker mest.

– At så mange som hver fjerde får besvær på grunn av arbeidet, er bemerkelsesverdig i seg selv, sier Ann Ponton Klevestedt, leder av statistikkavdelingen på SCB.

– Resultatet er på linje med hva vi har sett i flere andre av våre undersøkelser, altså at stadig flere mistrives på jobb, særlig på grunn av det psykososiale arbeidsmiljøet og at kvinner rammes aller verst. Det er naturligvis svært bekymringsfullt.

Psykiske belastninger rammer begge kjønn

Den vanligste årsaken til besvær er stress eller andre psykiske belastninger. Det gjelder såvel kvinner som menn. Det har skjedd en betydelig økning siden 2012, og det er blant kvinnene denne typen plager øker mest (fra drøyt 10 prosent i 2012 til 15 prosent i 2014).

Belastende arbeidsstilinger

Nest vanligst er plager knyttet til belastende arbeidsstillinger. Omkring åtte prosent av kvinnene og seks prosent av mennene oppgir å ha pådratt seg plager på grunn av dette.

Legger vi sammen flere ulike kategorier av fysiske årsaker, som for eksempel tungt manuelt arbeid og belastende arbeidsstillinger, så har menn fortsatt noe mer besvær på grunn av fysiske belastninger enn av stress eller andre psykiske faktorer. Dette gjelder ikke for kvinner.

Lærerne utsatt

Lærere skiller seg ut som yrkesgruppe, spesielt når det gjelder plager på grunn av stress og andre psykiske belastninger. 24 prosent av de kvinnlige og 18 prosent av de mannlige grunnskolelærerne opplevde dette.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS