Anleggsmaskiner-E16-2

Sikker bruk av arbeidsutstyr og maskiner

HMS-konferansen «Sikker bruk av arbeidsutstyr og maskiner» arrangeres i Oslo 9. -10. desember. Konferansen er en oppfølger til «Maskin- og sikkerhetsdager», og dette er det 20. året denne konferansen arrangeres.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Målgruppe for konferansen er ansvarlige for opplæring, HMS og sikkerhet ved bruk av arbeidsutstyr og maskiner i bedriften. Konferansen i regi av Norsk Industri er en arena for utveksling av gode bedriftseksempler, oppdatering på lov- og avtaleverk og faglig påfyll.

Tema på HMS-konferansen

● Hvordan jobbe systematisk for å oppnå et høyt HMS-nivå?

● Hvordan kommunisere en god sikkerhetskultur?

● Hvilke lover og regler gjelder, og hvordan etterleve disse på best mulig måte?

● Hvem har ansvar for hva?

og kanskje viktigst:

● Hva kan vi lære av andre bedrifter og bransjer?

Vi søker å gi deg gode svar og innspill og som du kan bruke i arbeidshverdagen din.

Les mer og se program for årets seminar/konferanse her: Sikker bruk av arbeidsutstyr

(norskindustri.no)

"
Powered by Labrador CMS