Byggeplass-Forus

Språk er en risikofaktor på arbeidsplassen

Språkforvirring er en stor risikofaktor for arbeidsulykker, ikke minst på mange byggearbeidsplasser med en stor andel utenlandsk arbeidskraft. På et bygg i Stockholm ble det for eksempel snakket 14 ulike språk.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Siden 2011 har 30 personer, ansatte i utenlandske bedrifter i Sverige, omkommet i arbeidsulykker – etter opplysninger det svenske Arbetsmiljöverket sitter inne med. Dette tyder på at de er overrepresentert på dødsfallsstatistikken, skriver Du&Jobbet på sine nettsider.

Ulykker kan skyldes språket

En forklaring på de mange ulykkene kan være språket. Språkproblemer er en risikofaktor for arbeidsulykker ved store byggeprosjekt, mener Tomas Kullberg, regionalt verneombud på Byggnads Stockholm-Gotland. Han besøkte nylig en arbeidsplass der det ble snakket 14 ulike språk, mange kunne ikke engelsk og langt mindre svensk.

– Språket blir en risikofaktor som arbeidsgiveren må ta hensyn til når man gjør risikoanalyser i det systematiske arbeidsmiljøarbeidet. Hvordan skal man oppklare misforståelser mellom ansatte som arbeider ved siden av hverandre og snakker ulike språk? Hvordan skal man kunne varsle dersom det trengs? undrer han.

Må inngå i risikovurderingen

Leder for inspeksjonsavdelingen ved Arbetsmiljöverket, Håkan Olsson, er enig i at ulike språk innebærer en økt risiko.

– Det stiller store krav til arbeidsgiverne, de plikter å påse at reglene er forstått av alle. Dette er noe som bør inngå i risikovurderingen, sier han.

(duochjobbet.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS