Voksenopplæring-CB4909434
Voksenopplæring-CB4909434

Livslang læring

De som er i arbeid, deltar mest i opplæring i voksen alder, viser ferske tall fra SSB.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Andelen voksne som deltar i ikke-formell opplæring i arbeidstiden, har økt fra 39 prosent i 2007 til 46 prosent i 2012, skriver Vox i et nyhetsbrev. Dette viser Adult Education Survey, AES.

Begge kjønn – alle aldre

Deltakelsen har økt blant både menn og kvinner i alle aldersgrupper, og også blant personer med videregående skole eller lavere utdanning. Blant høyt utdannede arbeidstakere har andelen som deltar gått ned med 13 prosentpoeng.

Flere i opplæring totalt

Totalt deltar flere i ikke-formell opplæring i og utenfor arbeidstiden i 2011 (57 prosent) enn i 2007 (51 prosent). Deltakelsen i formell utdanning har gått ned. Norge ligger på fjerdeplass i Europa når det gjelder deltakelse i opplæring, etter Sverige, Luxembourg og Sveits.

Høyt utdannede deltar mest

Lærevilkårsmonitoren bekrefter funnene i Adult Education Survey: De som er i arbeid, deltar mest i ikke-formell opplæring. Monitoren viser også at sysselsatte med høyere utdanning deltar mest i ikke-formell opplæring i og utenfor arbeidstiden.

(vox.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS