Senior i arbeidslivet
Senior i arbeidslivet

Folk vil stå lenger i jobb

Folk vil jobbe over fire år lenger i dag enn for ti år siden. Dette går fram av Norsk seniorpolitisk barometer 2013.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Det har vært en dramatisk endring i når arbeidstakerne ønsker å slutte å jobbe, og gå av med alderspensjon, skriver Senter for seniorpolitikk i en pressemelding. På ti år har ønsket pensjoneringsalder økt med 4,1 år - fra 61 år i 2003 til 65,1 år i 2013. Mens 35 prosent av arbeidstakerne i 2003 ønsket å fortsette i jobb etter at de hadde fått rett til pensjon, svarer nå hele 55 prosent at de ønsker å fortsette i jobb, en økning med fire prosent bare siden i fjor.

Sterkt signal til politikerne

Kari Østerud (Foto: SSP)

– Dette er et sterkt signal om at folk ønsker å delta i arbeidslivet lenger enn før. Holdningene hos arbeidstakerne er i rask og positiv endring. Det er viktig at den nye regjeringen tar dette på alvor, og tar grep for å sikre at folk kan velge å stå i arbeid lenger. Pensjonsreformen alene er ikke tilstrekkelig for å sikre tilgang til nok arbeidskraft i fremtiden, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Vinn-vinn-situasjon

– God seniorpolitikk dreier seg om store penger. Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv får realisert seg i et spennende arbeidsliv. Dette er en vinn-vinn situasjon som alle tjener på. Ved å forlenge yrkesdeltakelsen i gjennomsnitt med seks måneder, kan det årlig utløses 15 000 årsverk og 10 – 15 milliarder kroner i verdiskaping, sier Østerud.

Positive arbeidsgivere

Senter for Seniorpolitikk er svært fornøyd med den positive utviklingen i ledernes syn på seniorer. Ikke bare vil seniorene jobbe lenger, arbeidsgiverne ønsker dem også i økende grad velkommen. Seks av ti ledere er positive til å ansette eldre, og hver sjuende leder mener mange 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er 10-15 år yngre. Det har også vært et kraftig hopp i ledernes syn på når man er eldre i arbeidslivet, fra 52 år i 2003 til 56,9 år i dag. En økende andel av lederne mener det er en fordel for virksomheten at folk jobber helt fram til normal pensjonsalder – dette har økt med 16 prosent til 87 prosent fra 2003 og fram til i dag.

Vi over 60

– Det er også spennende at det er arbeidstakerne over 60 år som gleder seg mest til å gå på jobben. Hele 75 prosent av disse arbeidstakerne gleder seg alltid til å gå på jobb, mens blant arbeidstakere i 40–årene er det bare 58 prosent som gleder seg til å gå på jobb hver dag, sier Østerud.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS