Funksjonshemmet-i-arbeid-CB

Flere funksjonshemmede i arbeid

Fra 2012 til 2013 økte andelen funksjonshemmede i arbeid fra 41 til 42,7 prosent, en økning på 1,7 prosentpoeng. Økningen er størst blant funksjonshemmede menn, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

For gruppen funksjonshemmede menn har sysselsettingsandelen økt med tre prosentpoeng fra 42,7 til 45,6 prosent. Økningen er signifikant, melder Arbeidsdepartementet i en pressemelding. For kvinner viser statistikken en økning for aldersgruppen mellom 55 til 66 år, melder SSB.

Flere må inkluderes

" – Dette er en positiv utvikling, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Likevel står for mange med funksjonsnedsettelser utenfor arbeidslivet. Hvordan vi skal greie å inkludere flere, er en av de viktige oppgavene som står foran oss nå når vi skal forhandle om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv. I befolkningen for øvrig er sysselsettingsandelen 74,2.

Tilrettelegging

57 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, ifølge SSB-tallene for 2013. Dette er på nivå med de foregående seks år. Av dem som ikke hadde fått noen tilrettelegging, mente 16 prosent at det var behov for dette. Av dem som allerede hadde fått noe tilrettelegging, var det 17 prosent som hadde behov for enda mer.

Jobbstrategien

Regjeringen har gjennom Jobbstrategien forsøkt å bryte ned barrierene som holder funksjonshemmede utenfor arbeidslivet. Tilretteleggingstilskudd er et av mange tiltak. Jeg håper at flere arbeidsgivere ser forbi funksjonshemminger når de skal ansette, sier arbeidsministeren.Du kan lese mer om statistikken på SSBs nettsider.

(Arbeidsdepartementet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS