Arbeidsmiljøkriminalitet-CB
Arbeidsmiljøkriminalitet-CB

Bekjemper arbeidsmiljøkriminalitet effektivt

Useriøse steinleggere har forlatt landet, og flere er utvist etter et godt og effektivt samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

– Vi har klart å forfølge flere virksomheter fra arbeidssted til arbeidssted, slik at de til slutt har valgt å forlate landet. Aksjonene har ført til utvisninger, inndragning av merverdiavgift, både fra oppdragsgivere og virksomheter, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Det er i perioden mai til oktober 2013 at Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn mot omreisende steinleggere fra Storbritannia og Irland i samarbeid med politiet og Skatteetaten.

Tilsynene har avdekket arbeidsmiljøkriminalitet i form av blant annet svart arbeid, sosial dumping, manglende sikkerhet og grov utnytting av til dels svært svakerestilte arbeidstakere, deriblant mindreårige.

Uakseptable arbeidsvilkår

– Vilkårene disse arbeidstakerne tilbys, er ofte helt uakseptable. Dette er forhold myndighetene prioriterer i vår felles innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet, sier Finboe Svendsen.

De irske og engelske steinleggerne som ble kontrollert er alle stanset, og de fleste virksomhetene er fjernet fra Brønnøysundregisteret. Mange av aktørene har blitt stanset flere ganger fordi de har brutt stansevedtaket. Arbeidstilsynet har politianmeldt disse virksomhetene.

Flere av tilsynene ble gjort mot de samme aktørene med nye organisasjonsnumre på nye steder. Samtidig har aksjonene avdekket flere hundre fiktive registreringer i Brønnøysundregisteret.

Ikke kjøp tjenester fra useriøse

Myndighetene har gått sammen om å advare folk mot å kjøpe tjenester fra useriøse aktører som opererer på siden av alle lover og utnytter svakerestilte arbeidstakere. Disse aktørene utgjør også en trussel mot kjøperne og deres nærmiljø.

– Vi har vært synlige i både arbeidslivet og i privatmarkedet. Det har vært viktig for oss å advare folk mot å kjøpe tjenester fra slike useriøse aktører. Myndighetene har i fellesskap klart å få fjernet 242 virksomheter fra Brønnøysundregisteret, sier Finboe Svendsen.

Etter en intensiv innsats i begynnelsen av juni kombinert med massive medieoppslag, forlot flere av aktørene landet, og Arbeidstilsynet mottok færre tips om steinlegging. Aktiviteten tok seg imidlertid opp igjen utover høsten.

– Aksjonen viser at et effektivt og koordinert samarbeid mellom flere myndigheter gir bedre resultater. Vi vil jobbe videre med å forsterke dette samarbeidet, sier Finboe Svendsen.

(arbeidstilsynet.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS