Hotellresepsjon-CB1139687

Unge kvinner mest utsatt for sexpress

En av fire ansatte i hotell- og servicebransjen har opplevd sexpress på jobben, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Unge kvinner er mest utsatt for trakassering.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

12 prosent av unge kvinner oppgir at de opplever seksuell trakassering én gang eller oftere hver måned. For unge menn er andelen 2 prosent, skriver Dagbladet.

Utbredt i pleie og omsorg

Andre yrkesgrupper som i større grad enn andre grupper rapporterer om uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende på arbeidsplassen, er pleie- og omsorgsarbeidere, sykepleiere, fysioterapeuter og radiografer.

Det er Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (Noa) som har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

– Her oppgir mer enn én av ti at de er utsatt. Denne fordelingen gjenspeiler seg i næringsfordelingen, som viser at yrkesaktive i overnattings- og serveringsvirksomhet samt helse- og omsorgsarbeid er særlig utsatt, sier Cecilie Aagestad, seniorrådgiver ved Noa.

I alt oppgir 3,4 prosent av alle norske arbeidstakere at de blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet en gang i måneden eller oftere.

(NTB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS