kjemikalier.jpg

Få oversikt over kjemikaliene

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har laget en veileder som gjør det lettere for importører av kjemikalier og produkter å følge de forskjellige kjemikalieregelverkene.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Stoffer i kjemikalier og produkter kan ha alvorlige effekter på helse og miljø, skriver regelhjelp.no. Mange importører av rene kjemikalier vet at de må følge strenge krav for å sikre at stoffene håndteres forsvarlig. Men også tilsynelatende ufarlige produkter, som badeender til barn og mobiltelefoner, kan inneholde stoffer som enten er forbudt eller på annen måte omfattes av kjemikalieregelverket. Når du importerer slike produkter eller kjemikalier, er det viktig å ha kunnskap om hvilke regelverk som gjelder.

Nettbasert veileder

(Klif) har nå laget en nettbasert veileder som gjør det lettere å skaffe seg oversikt over regelverkene og hvilke plikter importører av kjemikalier og produkter har.

– Importører av kjemikalier og produkter må forholde seg til mange ulike regelverk. Veilederen fra Klif gjør reglene lettere tilgjengelig og pliktene mer oversiktlige for importørene, slik at vi øker kunnskapen om hvordan kjemikalier og produkter skal håndteres, sier avdelingsdirektør Anne Mari Opheim i Klif.

Kjemikalier og produkter er i dag hovedsakelig regulert av europeiske regelverk. Den nye veilederen omfatter:

* Kjemikalieregelverket REACH.

* Produktforskriften (som blant annet omfatter vaskemidler og elektriske og elektroniske produkter, men også noen særnorske reguleringer).

* Leketøyforskriften.

* Forskrifter om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier.

Trinn-for-trinn forklaring

Veilederen fra Klif viser trinn-for-trinn hva en importør av kjemikalier og produkter til Norge skal gjøre for å følge kravene i kjemikalieregelverkene, og har lenker til relevante nettsider hos Lovdata, Klif og andre norske myndigheter - i tillegg til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA.

Veilederen inneholder også definisjoner og forklarer sentrale begreper fra regelverkene.

Veilederen finner du her.

(regelhjelp.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS