Vernetjenesten-Ahus

Leger vil ikke være hovedverneombud

Av rundt 250 hovedverneombud ved norske sykehus er det bare én lege. Marit Grønning er hovedverneombud ved yrkesmedisinsk avdeling i Helse Bergen.

Publisert

Medarbeidere som trives på jobb, behandler pasientene sine bedre, mener vernetjenesten ved Ahus, her representert ved (fra venstre): Tove Elin Reset, Morten Grønlie, May Lilly Colban og Finn W. Halvorsen. (Foto: Jan Tveita)

Marit Grønning er hovedverneombud ved yrkesmedisinsk avdeling i Helse Bergen. Hun har ikke hatt vervet lenge, og etter hva Dagens Medisin erfarer, er hun det eneste hovedverneombudet i landet som er lege." – Jeg må være så ærlig å si at dette ikke er et ettertraktet verv, og jeg har forståelse for at de fleste leger ikke ønsker å påta seg ansvaret. Det tar tid å være verneombud i en ellers travel hverdag. Selv om man egentlig skal gis tid av arbeidsgiver til å ivareta rollen, blir det en oppgave på toppen av alle andre oppgaver. – Men likevel har du sagt ja?– Jeg syntes det var så viktig at noen tok på seg ansvaret. Jeg synes at også leger bør være verneombud - vi har mye press på oss. Hver måned møtes hovedverneombudene, og da kan vi dele erfaringer med hverandre, sier hun.

Arbeidsmiljøet påvirker behandlingen

Tilsynsleder Pål H. Lund i Arbeidstilsynet mener at arbeidsmiljøet påvirker legenes innsats for pasientene.

– Godt arbeidsmiljø gir bedre behandling for pasientene. Når ting er tilrettelagt for legene, kan de også gjøre en bedre innsats, sier Lund.– Legene sier det er vanskelig for dem å være verneombud fordi de ofte rullerer mellom flere avdelinger. Rammebetingelser og tidspress gjør det også vanskelig, og kanskje ønsker de mer kompensasjon for å ta rollen. Men jeg mener dette ikke er umulig å få til. Vi må finne løsninger slik at det kan fungere. Det arbeidet må arbeidsgiver delta i, og legge til rette slik at legene vil bli verneombud, sier han.

15 av 257 er leger

Konsernhovedverneombud Leif Johnsen i Helse Vest forteller at 15 av 257 verneombud i Helse Bergen er leger, mens altså ett av 23 hovedverneombud er lege. Han er ikke kjent med at leger er hovedverneombud i andre helseforetak. De tre andre konsernhovedverneombudene har bekreftet dette overfor Dagens Medisin. – Legene må inn i vernetjenesten slik at vi kan få arbeidsutfordringene deres på agendaen. Jeg tror vi har undervurdert utfordringene deres, sier han. – Når vi hele tiden sier at det er vanskelig for leger å være verneombud, blir dette en sannhet - uten at det nødvendigvis er dekning for det. At legene jobber ved flere ulike avdelinger, bør ikke være et problem: I Helse Bergen har de fleste klinikkene én seksjon for leger, og denne seksjonen bør velge sitt eget verneombud, sier Johnsen. Det er i underkant av 250 hovedverneombud og ca. 2500 verneombud ved norske sykehus. Noen sykehus bruker andre begreper for denne hovedverneombudsrollen. Hvert regionale helseforetak (RHF) har et konsernhovedverneombud.(dagensmedisin.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS