Inneklima-CB5373101
Inneklima-CB5373101

Gode råd om inneklima

En ny rapport gir oppdaterte råd om inneklima. Innholdet i rapporten understreker hvor viktig det er at vi gjør noe med inneklimaproblemer straks de oppstår.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Godt inneklima er viktig både for helse og trivsel, heter det i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet. Inneklimaforhold som dårlig temperaturkontroll og mangelfull ventilasjon kan påvirke skoleprestasjoner og arbeidsevne, gi mistrivsel og i enkelte tilfeller utløse eller forverre sykdom.

– Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget understreker hvor viktig det er at vi gjør noe med inneklimaproblemene med en gang de oppstår, sier seniorforsker Rune Becher, leder for ekspertgruppa som står bak rapporten.

– De fleste inneklimaproblemene kan sannsynligvis løses dersom både samfunnet og enkeltpersoner er villige til å bruke tid og ressurser på dette, tilføyer Becher.

Praktiske råd

"

(Inneklima 2013)

I inneklimarapporten 2013 er kunnskapsgrunnlaget oppdatert i forhold til den forrige rapporten som kom i 1998. Den nye rapporten Anbefalte faglige normer for inneklima gir råd om hvilken norm eller standard som bør gjelde for inneklimaet, og hvordan vi skal få et inneklima som når opp til denne standarden, enten det er i private boliger, større bygg, skoler eller barnehager.

Lett tilgjengelige råd

Rapporten er rettet mot helsemyndigheter, den lokale helsetjenesten og publikum og gir råd om helsefaglige vurderinger av inneluftkvaliteten. Informasjonen blir presentert på en måte som gjør den lett tilgjengelig, også for folk som ikke er fagpersoner.

Unngå fuktskader

– Det har skjedd svært mye på inneklimafronten de siste årene. Nyere forsking nyanserer kunnskapen vår og har ført til en viss endring i hva vi bør fokusere på. For eksempel har det kommet flere studier som tyder på at fukt og mugg er knyttet til utvikling av sykdom og ikke bare til forverring av eksisterende sykdom, sier Becher.

Undersøkelser tyder på at 10-20 prosent av norske boliger har fuktproblemer i større eller mindre grad. Fukt og fuktskader oppstår også i andre typer bygg.

Becher understreker at små fuktskader sannsynligvis har mindre å si for helsa enn større fuktskader. Men dersom en oppdager fuktskader, bør en uansett finne årsaken og stoppe fukttilgangen.

– Utbedring av inneklimaet bør særlig prioriteres der hvor mange melder om helseplager som synes å ha sammenheng med lokalene de oppholder seg i. Personer med luftveisallergi, hjerte-karsykdommer og barn er ofte mer følsomme enn andre, sier Becher.

– Samtidig bør vi være klar over at mange av dem som opplever at inneklimaet kan være årsaken til plagene og sykdommene deres, har symptomer som kan skyldes andre forhold. Det kan ofte være svært vanskelig å finne ut om det faktisk er inneklimaet som er årsaken til plagene, sier Becher.

Sjekkliste for inneklima i større bygg finner du her.

(Folkehelseinstituttet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS