Sykefravær
Sykefravær

Sykefraværet går ned

I tredje kvartal gikk både det legemeldte og det egenmeldte sykefraværet ned. Sykefraværet er nå på 6,3 prosent, en nedgang på 3,0 prosent fra forrige kvartal.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Dette er det laveste sykefraværet vi har hatt siden IA-avtalen ble innført. Det er gledelig at sykefraværet går ned, men det er fortsatt for høyt. Alle parter må jobbe videre med å få ned sykefraværet ytterligere, sier NAV-direktør Joakim Lystad.

Siden innføringen av IA-avtalen har sykefraværet gått ned med 12,3 prosent. Målet var å få redusert sykefraværet med 20 prosent. I 3. kvartal var det sesongjusterte legemeldte sykefraværet 5,4 prosent, en nedgang på 1,6 prosent fra forrige kvartal. Det egenmeldte sank med 9,8 prosent og er nå 1,0 prosent.

Stor nedgang i Hedmark, Troms og Oppland

Det legemeldte sykefraværet i Hedmark har gått ned med 9,5 prosent siden samme kvartal i fjor, og er nå 5,7 prosent. Nedgangen er også stor i Troms og Oppland, med 5,8 og 4,8 prosent.

– Også i forrige kvartal gikk sykefraværet i Hedmark kraftig ned. Dette kan skyldes den ekstra innsatsen de har hatt. Blant annet setter de krav til at den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet etter åtte ukers sykefravær, dersom det ikke er helt spesielle grunner til at man fortsatt skal være helt sykemeldt. Et godt samarbeid mellom NAV, arbeidsgiverne og legene ser ut til å gi gode resultater, sier Lystad.

Mest ned for de yngste

Sykefraværet har gått ned i alle aldersgrupper, bortsett fra for kvinner i alderen 35-39 år. Størst nedgang er det for de yngste aldersgruppene. Blant de mellom 25 og 29 år er nedgangen 3,1 prosent. Nedgang er også stor i de eldste aldersgruppene.

Størst nedgang i kommunal forvaltning

Alle sektorene har en nedgang i sykefraværet i 3. kvartal. Nedgangen er størst i kommunal forvaltning, der det legemeldte sykefraværet gikk ned med 3,3 prosent. Kommunal forvaltning har fremdeles det høyeste sykefraværet, med 7,0 prosent. I statlig forvaltning var sykefraværet 5,3 prosent. Privat sektor ligger lavest med 5,1 prosent.

Bruk av gradering

Siden 2009 har det blitt mer vanlig med graderte sykmeldinger. Også i dette kvartalet øker bruken, men økningen er ikke like sterkt som tidligere. 23,1 prosent av sykefraværstilfellene var graderte.

(nav.no)

Skjer det spennende ting i din bedrift? Har du fått ny HMS-ansvarlig? Ikke glem å tipse HMS-magasinet om saken!

"
Powered by Labrador CMS