Kvinnelige-ansatte-Tokyo-fl
Kvinnelige-ansatte-Tokyo-fl

Gravide japanere mobbes på jobb

En av fire japanske kvinner utsettes for trakassering i arbeidslivet når de er gravide, viser en undersøkelse utført av Japans LO. Fenomenet er så utbredt at det kalles graviditetsmobbing.

Publisert

Kvinnelige ansatte ved Tokyos internasjonale flyplass Narita. (Foto: Jan Tveita)

Det er Aftenposten som skriver dette, og avisen siterer den japanske avisen The Yomiuri Shimbun. Noen ganger går det så langt at de gravide kvinnene drives fra jobben.

Ifølge undersøkelsen, som ble gjort av Rengo, fagforbundenes organisasjon i mai i år, sa 81 av 316 kvinner som var i jobb, og som hadde vært gravide på et tidspunkt, at de hadde vært utsatt for trakassering fordi de var gravide eller hadde små barn. Det tilsvarer 25,6 prosent.

Bedt om å slutte

Noen av dem opplyste at de var blitt mobbet verbalt etter at de kom tilbake fra svangerskapspermisjon, enkelte sa de var blitt overtalt til å slutte i jobben.

I en annen undersøkelse svarte 17 prosent av de kvinnelige ansatte at det hadde vært utsatt for seksuell trakassering.

«Ingen jobb her»

En av dem som deltok i undersøkelsen, en 38 år gammel kvinne, forteller om sin opplevelse:

«Det er ikke noen jobb til deg her». Disse ordene fikk hun høre fra sjefen på en yrkesskole i januar, da hennes arbeidskontrakt skulle fornyes. Skolen viste til sine svake økonomiske resultater som grunn til ikke å fornye kvinnens arbeidsforhold. Men hun kunne ikke se noen annen grunn enn at hun ville ta ut fødselspermisjon og ba om kortere arbeidstid for å ta seg av barnet sitt.

Det er to år siden kvinnen fødte sin første datter. Da hun vendte tilbake til jobben etter permisjonen i april 2012 og ba om å få slippe kveldsskiftet, sa sjefen til henne:

– Vi har ikke noen jobb for folk som vil ha kortere arbeidsdager. Selv om den unge moren lot foreldrene passe babyen på dagtid, og jobbet helger, avslo sjefen hennes søknad om redusert arbeidstid.

Gravid igjen

Like etterpå fikk kvinnen tilbud om jobb som deltidsansatt ved en av skolens underavdelinger. Da hun bestemte seg for å takke ja, oppdaget hun imidlertid at hun var gravid igjen. Da hun fortalte dette til sjefen på stedet, ble jobbtilbudet umiddelbart trukket tilbake, forteller hun.

– Jeg går aldri tilbake dit, for dette er uhørt, sa hun.

På forespørsel fra avisen The Yomiuri Shimbun svarte en talsmann for skolen at kvinnen sluttet frivillig.

– Vi ser ikke at det var noe problem, sa han.

Lovstridig

Det japanske lovverket om like muligheter og barneomsorg fastslår at det er forbudt å si opp ansatte eller redusere lønnen deres fordi de er gravide eller tar fødselspermisjon. Arbeidskontorer over hele landet har mottatt over 3000 forespørsler om mulige lovbrudd siden 2008. Det er en tredobling fra 2004.

Mobbing og trakassering av gravide er gradvis blitt anerkjent i Japan som et vidt definert begrep. Det dekker forskjellige typer negativ behandling av kvinner som er gravide.

– Mange kvinnelige ansatte våger ikke snakke høyt om sine problemer, fordi de er redd for å ha skapt vanskeligheter for arbeidsplassen med sin graviditet, sier Hiromi Sugiura, som er forsker ved Rikkyo-universitet.

– Sakene som rapporteres om brudd på loven om like muligheter, er bare toppen av isfjellet, sier hun. Mange bedrifter har ennå ikke gjort noe for å håndtere problemet, trass i alle meldingene om trakassering av gravide.

Flertallet slutter

"

Kvinne ansatte ved Tokyos internasjonale flyplass Narita. (Foto: Jan Tveita)

60 prosent av Japans yrkesaktive kvinner slutter i jobben etter å ha fått sitt første barn, opplyser Fumiko Onishi, som leder likestillingsavdelingen hos arbeidsformidlingen i Tokyo.

Hver tredje arbeidstaker i Japan er midlertidig ansatt eller på deltid. Det gjør det lett for bedriftene å tilpasse seg gode og dårlige tider. OECD er likevel bekymret for konsekvensene.

– Derfor er det mange arbeidsgivere som har fått en inngrodd tro på at det er normalt for en kvinnelig ansatt å slutte etter at de har født et barn. Derfor har de heller ikke satt i gang med effektive tiltak for å hindre at kvinnene går, sier Onishi.

Tegn til bedring

Men endringer er underveis. Noen firmaer oppfordrer sine ansatte til å ta fødselspermisjon og tilbyr redusert arbeidstid for mødre.

Selskapet Kyowa Interface Science, som produserer presisjonsinstrumenter, har 30 kvinnelige ansatte, eller over halvparten av staben. De er åpne for at ansatte tar permisjon for å stelle sine barn og fritar dem fra tungt skiftarbeid.

– Fordi vi arbeider med spesialiserte apparater, tar det ti år å lære opp en ansatt. Så det er et tilbakeslag for firmaet hvis en av dem slutter, sier en talsmann for Kyowa.

Viktige for Japans økonomi

Landets departementet for helse, arbeid og velferd ber nå alle bedrifter om å iverksette tiltak for å rette opp slike forhold som kan bidra til å hindre at kvinner avanserer på arbeidsplassen. Kvinners deltakelse og avansementsmuligheter i arbeidslivet er ett av kjernepunktene i regjeringens strategi for å sette fart i den økonomiske veksten i Japan.

(Aftenposten)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS