Jobbtrivsel-CB6841575
Jobbtrivsel-CB6841575

Tydelighet viktig for jobbtrivselen

En tydelig organisasjon, med klare mål og forventninger til sine ansatte, er en viktig, men hittil undervurdert faktor for å trives på jobben.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Hva må til for å ha det bra på jobben?

Det er spørsmålet den svenske forskeren Cathrine Reineholm tar opp i en avhandling i arbeidslivsforskning ved Helix, Linköpings universitet. Reineholm har hatt et omfattende datamateriale til disposisjon. Dette omfatter nesten 10 000 ansatte ved 11 bedrifter og virksomheter. Hun har brukt dette til å teste i hvilken grad en rekke forskjellige variabler kan forutsi helse, skriver forskning.se.

Selvstendighet og forventninger

– Vi fokuserer ofte på uhelse på jobben og undersøker hva som får mennesker til å føle seg dårlig. Jag ville istedenfor se hva som får oss til å trives på jobben.

Flere av hennes resultater bekrefter tidligere forskning og kan synes lite overraskende, for eksempel at den som selv kan bestemme over sitt eget arbeid, trives bedre. Men:

– Et selvstendig arbeid er bra, men bare om du vet hva du skal gjøre og hvilke forventninger andre har til deg. Dersom dette er utydelig, har du ingen glede av en høy egenkontroll av arbeidet.

Organisasjonsformen lite viktig

Cathrine Reineholm ville undersøke hvordan organisasjoner av typen Lean påvirker helsen på jobben sammenliknet med mer tradisjonelle organisasjonsformer. Men hun fant ut at formen på organisasjonen ikke spiller så stor rolle. Det avgjørende er tydeligheten.

– Med dagens arbeidsliv og dets krav til fleksibilitet, raske trekk og mange løse ansettelser, så blir tydeligheten enda viktigere for trivselen, sier hun.

Fungere i grupper

Å fungere godt i arbeidsgrupper har også blitt viktigere, og dermed kravene til sosial kompetanse og samarbeidsevne. En velfungerende arbeidsgruppe fremmer også helsen til de ansatte.

Reineholm har også undersøkt mobiliteten i arbeidslivet og finner her to diametralt motsatte årsaker til at mennesker bytter jobb: Enten søker du deg bort fra ensformige jobber – eller så er jobbyttet et ledd i karrieren.

Karriere eller kjedsomhet?

– Vi kan altså ikke gå ut fra at høy mobilitet på en arbeidsplass alltid skyldes kjedelige jobber, sier hun. Det kan også skyldes at ansatte vil gjøre karriere.

I en annen studie har hun sett på lederes arbeidsvilkår sammenliknet med medarbeidernes. Her finner hun at mellomledere stresses av nesten samme årsaker som øvrig ansatte, trolig på grunn av at både ansatte og mellomledere jobber i bedriften, mens høyere lederes vilkår er annerledes. For å skape et godt arbeidsmiljø og en sunn arbeidsplass må vi skifte fokus fra bare individnivå til også å inkludere organisatoriske forutsetninger, mener Reineholm.

(forskning.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS