COLOURBOX3655396

Ta en kollega i armen og gå i trappa

En ukentlig e-post fikk ansatte med stillesittende arbeid til å være fysisk aktive i arbeidstida. Ti minutters gange var nok til å forbedre kondisjon og blodtrykk.

Publisert

(Illustrasjon: Colourbox.com)

E-posten var en oppfordring til å ta en kollega i armen og gå i trappene, og oppfordringen hadde en målbar effekt, viser en undersøkelse blant 160 kontoransatte som i ti uker mottok en henstilling på e-post, skriver Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Virker det?

En stillesittende livsstil kan virke negativt på helsen, og mange mennesker strever med å få tid til å gjennomføre daglig fysisk aktivitet. En enkel og effektiv appell om å øke den fysiske aktiviteten på jobben kan kanskje hjelpe folk med stillesittende arbeid. Formålet med undersøkelsen var å finne ut om en ukentlig anmodning på e-post om å trimme hadde noen effekt.

Aksept fra ledelsen

Før forskerne gikk i gang med studiet, hadde de møte med ledelsen. Lederne gikk med på at medarbeiderne i e-post-gruppa gikk i trappene ti minutter om dagen i arbeidstida. Ledelsen mente at ti minutters fysisk aktivitet i grupper om dagen ikke ville ha noen innvirkning på produktiviteten, men det kunne på den annen side bidra til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

60 kontoransatte deltok

25 kvinnelige og 35 mannlige kontoransatte fra en stor administrativ virksomhet deltok i undersøkelsen. De var i gjennomsnitt 42 år og utførte stillesittende arbeid i 89,5 prosent av arbeidstida. Kontormedarbeiderne ble tilfeldig utvalgt til enten å delta i en e-postgruppe eller i en kontrollgruppe over ti uker.

E-post-gruppa

E-postgruppa fikk en e-post en gang i uka. I den var den en oppfordring til å samle en gruppe av kolleger fra e-post-gruppa og gå i arbeidsplassens trapper ti minutter om dagen.

Kontrollgruppa fikk en gang i uka en e-post med en anmodning om å utføre de fysiske aktivitetene som de pleide.

Forskerne målte de ansattes kondisjon ved starten av undersøkelsen og ti uker senere.

Resultatene viste at hjerterytme, kondisjon og blodtrykk ble forbedret hos e-post-gruppa.

De ansatte så positivt på oppfordringen om å mosjonere i trappene på arbeidsplassen. Ved oppstart målte forskerne hver deltakers gjennomsnittlige kondisjon, blodtrykk og Body Mass Index (BMI).

Bedre kondisjon og lavere blodtrykk

Etter ti uker var resultatet i e-postgruppa sammenliknet med kontrollgruppa følgende:

82,7 prosent av deltakerne gikk i trappene minst ti minutter tre ganger i uka. Den gjennomsnittlige hjerterytmen var167 slag pr. minutt, noe som tilsvarer omkring 80 prosent av maksimalpuls under trappegangen.

Kondisjonen ble i snitt bedret med seks prosent etter ti uker blant alle medarbeiderne i e-postgruppa. De 56 ansatte i e-postgruppa som hadde dårlig kondis i begynnelsen, bedret kondisjonen med ti prosent.

Blodtrykket falt 4,81 mm Hg hos ansatte i e-postgruppa sammenliknet med 2,67 mm Hg i kontrollgruppa.

En ukentlig e-post var med andre ord det som skulle til for å bedre stillesittende kontorfolks kondisjon, konkluderer forskerne ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS