Coca-Cola Lørenskog

Styrker Arbeidstilsynet

Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 12 millioner kroner i sitt forslag til statsbudsjett. Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet styrkes med fire millioner kroner for å øke kunnskapen og oppfølgingen av kjemisk eksponering.

Publisert

Innsatsen mot unge og innvandrere skal styrkes. Her en munter arbeidsgjeng ved Coca-Cola Drikker i Lørenskog. (Foto: Jan Tveita)

Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 12 millioner kroner for å bedre forholdene for personer som er nye i arbeidslivet, melder Arbeidsdepartementet. Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) og Arbeidstilsynet styrkes videre med i alt fire millioner kroner for å øke kunnskapen og oppfølgingen av kjemisk eksponering i arbeidslivet.

Innsats mot unge og innvandrere

– Regjeringen har lagt fram en bred tiltakspakke for å bedre forholdene for utsatte arbeidstakere i norsk arbeidsliv, sier avtroppende arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Innsatsen for å bedre forholdene for nye i arbeidslivet skal rettes mot flere grupper: Unge som nettopp har begynt i sin første jobb, unge som begynner i arbeid i forbindelse med utdanning og utenlandske arbeidstakere uten arbeidserfaring fra Norge. Disse har ofte lite kunnskap om reglene rundt helse, miljø og sikkerhet. De kjenner for dårlig til sine rettigheter og plikter i arbeidslivet, de får ofte dårlig opplæring og dårligere arbeidsbetingelser enn andre.

Styrkingen av Arbeidstilsynet er en videreføring av styrkingen i Revidert nasjonalbudsjett 2013.

– Nye arbeidstakere i norsk arbeidsliv skal oppleve trygge og anstendige arbeidsforhold. Det betyr blant annet at sikkerheten og kjennskapet til regelverket må økes. Arbeidstilsynet skal gjennomføre en særlig innsats overfor denne gruppen, varsler arbeidsministeren.

Kjemisk eksponering under lupen

Helsefare som følge av kjemisk eksponering er et betydelig problem i norsk arbeidsliv. Et stort antall nye kjemikalier kommer stadig til, eksempelvis knyttet til nanoteknologi, og det er fortsatt bare en liten andel av alle eksisterende kjemikalier som er risikovurdert på en god nok måte.

(Arbeidsdepartementet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS