Brobygging
Brobygging

Slik forebygger du arbeidsulykker

Å bytte ut farlige maskiner og kombinere ulike sikkerhetstiltak er de beste måtene å forebygge arbeidsulykker på. Å jobbe med holdninger og atferd har derimot liten effekt, viser ny dansk forskningsrapport.

Publisert

Brobygging krever god sikkerhet. (Foto: Jan Tveita)

Å erstatte farlige maskiner med mindre farlige eller innføre ulike hjelpemidler på en arbeidsplass, er eksempler på tiltak som har størst effekt når det gjelder å redusere risikoen for arbeidsulykker, viser en forskningsrapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark.

Farlige maskiner

Det har ofte stor effekt å erstatte farlig teknologi med mindre farlig utstyr fordi tiltaket får en positiv betydning for alle medarbeidere – også for dem som av forskjellige grunner ikke kommer inn under de gjeldende sikkerhetsprosedyrene. Det kan for eksempel være å skifte ut tradisjonelle injeksjonssprøyter med nålefrie injeksjonssystemer og dermed unngå stikkskader, installere løfteanordninger på sykehus og pleiehjem og unngå muskel- og skjelettskader ved forflytning av pasienter.

Lover som virker

Det viser seg også at arbeidsulykkene går ned dersom man endrer på lovgivningen, vel å merke dersom de nye lovene tas i bruk på arbeidsplassen. Et eksempel på slik lovgivning er lover om avstivning av utgravinger og sjakter i byggebransjen i 47 amerikanske stater. Denne lovgivningen har ført til en markant reduksjon i dødsulykkene, opplyser forskningsrapporten.

Øresundsbroen

Forskerne har også funnet ut at en kombinasjon av ulike tiltak har god effekt. De sikkerhetstiltakene som ble satt i verk under byggingen av Øresundsbroen, er et godt eksempel på såkalte integrerte sikkerhetstiltak. Her kombinerte man kampanjer, vernerunder, belønningsordninger og møter med de ansatte der man snakket om sikkerheten under forestående arbeidsoppgaver (Sikker Jobb-Analyse).

Holdningskampanjer

Det har derimot liten eller usikker effekt bare å arbeide med de ansattes holdninger og atferd til sikkerhet, ifølge rapporten.

(Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS