Kokk-CB6589664
Kokk-CB6589664

Mest utsatt for risikofaktorer i jobben

Sammenliknet med andre yrkesaktive er kokker og kjøkkenassistenter mer utsatt for arbeidsmiljøfaktorer som varmt arbeid, dårlige lysforhold og tunge løft. De er også mer utsatt for kjemiske faktorer som vann på huden.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og- helse kan ved hjelp av et nettbasert verktøy identifisere arbeidsmiljø og helseforhold i 47 ulike yrkesgrupper og åtte næringsgrupper i Norge. Overvåkingsverktøyet baserer sine resultater på data fra levekårsundersøkelsen til SSB og sykefraværsdata fra Nav. Virksomheten er underlagt Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Tempo og tidspress

Når det gjelder arbeidstempo, tidspress og mengde, samt kontroll og selvbestemmelse, plasserer kokker og kjøkkenassistenter seg på gjennomsnittet for alle yrkesaktive.

Savner informasjon

Men kokker og kjøkkenassistenter rapporterer om urettferdig ledelse og manglende informasjon knyttet til viktige beslutninger i virksomheten. Samtidig opplever yrkesgruppen at den har lavere muligheter for faglig utvikling, og at det er en mindre balanse mellom innsatsen gruppen legger ned i arbeidet og lønnen den mottar.

Lite motivert

Manglende motivasjon og engasjement, helseplager og sykefravær kan skyldes forhold ved arbeidet, men det også kan skyldes flere faktorer utenfor arbeidslivet. Kokker og kjøkkenassistenter opplever å være blant yrkesgruppene med lavest motivasjon i jobben.

Videre er kokker og kjøkkenassistenter blant de ti yrkesgruppene som er mest utsatt for arbeidsrelatert arm-/håndsmerter og smerter i bena, eksem og hudkløe, angst og depresjon, samt sykefravær utover 16 dager grunnet nakke/skulder/arm diagnose og oppbrukte sykepengerettigheter.

(stami.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS