Hoppetusse-vibrasjoner

Mange meldte om hørselsskader

Arbeidstilsynet mottok i fjor 2762 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Flest diagnoser var knyttet til hørseltap, sykdommer i åndedrettsystemet, sykdommer i muskel- og skjelett og psykiske belastningslidelser.

Publisert

Vibrasjoner fra anleggsmaskiner kan påvirke hørselen negativt. (Foto: Jan Tveita)

Hele 68 prosent av meldingene i 2012 gjaldt hørseltap. Dette er en økning på sju prosent fra 2011. Det er yrkene tømrer, bilmekaniker, elektriker og snekker som oftest meldes med hørseltap. Industri, bygg- og anlegg og Forsvaret er næringene med hyppigste meldinger totalt sett, melder Arbeidstilsynet.

Bygg og anlegg

Arbeidstilsynet skal sette søkelyset på arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall i bygg- og anleggsnæringen i de nærmeste årene. Risikoen for skader i denne næringen er størst i forbindelse med byggearbeid, og oppføring av bygninger skiller seg ut med nesten 40 prosent av skadene. Arbeidstilsynet har også registrert at en femdel av de skadde er utenlandske statsborgere. Den vanligste ulykkestypen er fallulykker, som står for nesten en tredel av ulykkene.

Flest meldinger fra bedriftsleger

Av de 2072 meldingene som Arbeidstilsynet mottok fra leger i 2012, var hele 71 prosent fra bedriftsleger og fem prosent var fra allmennleger. Selv om Arbeidstilsynet har registret en oppgang i antall meldinger, er det likevel en nedgang i antall leger som melder om arbeidsrelatert sykdom eller skade. I fjor sendte to prosent av landets 20 000 yrkesaktive leger meldinger til Arbeidstilsynet.

(Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS