Lastebilsjåfør-svensk

Gransker arbeidsmiljøet i transport

For å kartlegge risikofaktorene og bedre sikkerheten har det svenske Arbetsmiljöverket kontrollert drøyt 2000 transportfirma over hele Sverige. Sju av ti har fått pålegg om å forbedre arbeidsmiljøet.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Arbeidsskadene øker stadig i transportbransjen. I Sverige har skadene i næringen økt med 18 prosent fra 2008 til 2012. Ansatte i transport er hyppig utsatt for skader – 13 skader pr. 1000 sysselsatte – mens gjennomsnittet i andre bransjer er seks arbeidsskader pr. 1000 sysselsatte.

Knivskarp konkurranse

Konkurransen mellom ulike transportfirma har økt. Ved anbud tas det ikke tilstrekkelig hensyn til de ansattes arbeidsmiljø og arbeidstider, ifølge Arbetsmiljöverket.

– Vi ser at sikkerhets- og arbeidsmiljøarbeidet i transportbransjen utarmes stadig mer, sier arbeidsmiljøinspektør Gabriel Sanz.

Leveringspress

En av årsakene kan være at små transportvirksomheter ofte står i et avhengighetsforhold til større transportvirksomheter eller til speditører.

– Pressede leveringstider får sjåfører til å ofre matpausene for å ta en ekstra last, eller til å ta en ekstra kjøring under et nattskift. Arbeidsgiverne slurver også med å gi nyansatte opplæring.

Bransjen rommer mange ulike virksomheter som lagerarbeid med trucker, slamtømming, jernbanetransporter, flyttebyråer, avisdistribusjon med mer.

Mest utsatt

De mest utsatte er lastebil- og langtransportsjåfører. De står for mer enn 80 prosent av de anmeldte arbeidsskadene. Trucksjåfører er også en risikoutsatt gruppe. Sjåførene faller fra lasteramper eller snubler og sklir på is og snø eller mister kontrollen over kjøretøyet sitt.

Vanligste pålegg

De vanligste av de cirka 7000 påleggene som Arbetsmiljöverket har gitt er:

* 3948 pålegg på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

* 1803 medisinske/sosiale pålegg, som for eksempel opplæring i førstehjelp og ergonomi.

* 979 pålegg gjaldt det tekniske, som maskiner og løfteanordninger, trucker og andre kjøretøy.

* 455 pålegg gjaldt yrkeshygiene, som håndtering av farlige stoffer.

* Arbetsmiljöverket samarbeider også med trafikkpolitiet, Kystverket, samferdselsmyndighetene, tollvesenet, forsikring og skatteetaten gjennom for eksempel kontroller av last på ulike steder i Sverige. De ulike myndighetene gjennomfører da kontroller på sine respektive tilsynsområder.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS