Undervisning-CB4314101

Vi jobber lenger enn før

Ny statistikk viser at 62- og 63-åringer står lenger i jobben enn før, selv om pensjonsreformen gir dem mulighet til å gå av ved fylte 62 år.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Det er SSB-rapporten Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen som viser dette.

Ifølge rapporten øker yrkesaktiviteten også blant 60- og 61 åringer, men mest i gruppen over 62 år.

Flere friskere enn før

– Rapporten viser de første generasjonene som har mulighet til å kombinere uttak av pensjon med fortsatt arbeid. Men jeg tror ikke pensjonsreformen er eneste årsak til at flere fortsetter i arbeid. Det fins flere forklaringer, som at mange er friskere og raskere enn før, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP).

Hun mener dessuten at holdningene til eldre i arbeidslivet har endret seg, både hos den enkelte arbeidstaker og hos arbeidsgiverne, noe hun håper SSPs arbeid har bidratt til.

Lavt utdannede øker mest

Veksten har ifølge rapporten vært klart sterkere blant personer med grunnskole og videregående skole, enn for dem med høyere utdanning.

– Ja, særlig blant dem med videregående skole. I tillegg til å kunne ta ut folketrygd fra 62 år, gir pensjonsreformen mulighet til samtidig å fortsette i arbeid og tjene ekstra penger, og det er viktig. Men denne undersøkelsen har ikke koblet uttak av pensjon med hvor mye og hvor lenge folk jobber, sier Østerud.

Mer lik yrkesdeltakelse

Offentlig og privat sektor er blitt mer like når det gjelder yrkesdeltakelse for eldste.

– Pensjonsreformen er gjennomført i større utstrekning i privat sektor enn i offentlig sektor, og i privat sektor var forbedringspotensialet størst. Nå er det små forskjeller mellom privat og offentlig sektor i andelen 62-åringer som forsetter i jobb. Det er særlig det at AFP i privat sektor er annerledes enn i offentlig sektor, som gjør arbeid ved siden av uttak av pensjon mulig, sier SSP-direktøren.

Fortsatt utfordringer

Men fortsatt er det hindringer i veien for flere av dem som kunne tenkes å ville jobbe lenger.

– Holdninger hos både arbeidstakerne selv, de tillitsvalgt eller hos arbeidsgiverne, kan være én årsak. Lovverk og tariffavtaler kan være to andre, sier Kari Østerud.

Rundt 85 prosent av personene i 60-årene er undersøkt, ifølge Dagens Næringsliv, som har spurt SSBs Helge Næsheim om hvor mange seniorer som er i jobb av de totale kullene.

– Rundt 75 prosent av alle 61-åringene, 60 prosent av alle 62-åringene og 50 prosent av alle 63-åringene er yrkesaktive. Så det er vekst i forhold til disse nivåene det handler om, svarer Næsheim.

(seniorpolitikk.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS