Lege-pasient

Blir utbrent av taushetsplikten

Leger som føler at taushetsplikten hindrer dem i å snakke om vanskelige episoder på jobb, har flere symptomer på utbrenthet.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette skriver Dagens Medisin, og viser til forskningen til forsker og post.doc. Lise Tevik Løvseth på St. Olavs Hospital i Trondheim. 2100 leger ved fire universitetssykehus i Norge, Sverige, Italia og Island inngikk i studien. – Vi så at leger som følte at taushetsplikten hindret dem i å søke sosial støtte, rapporterte flere symptomer på utbrenthet, sier Løvseth, som er ansvarlig for den norske delen av det europeiske forskningsprosjektet.

Taushetsplikten - en barriere

" Jo mer taushetsplikten ble opplevd som en barriere for å snakke om noe, desto sterkere var sammenhengen med symptomer på utbrenthet.– Når vi opplever tøffe ting, hjelper det ofte å snakke om det som har skjedd. Når noe hindrer oss i dette, kan det medføre problemer for oss, sier Løvseth. Hun understreker at rapporten ikke sier noe om årsak og effekt. Det betyr at hun ikke kan si sikkert at taushetsplikten fører til utbrenthet. – Det er også mulig at personer som er ferd med å bli utbrente, får problemer med å snakke om det de opplever på jobben, sier hun.

Snakker lite med partneren

Leger som opplever tunge ting på jobben, velger ofte enten å snakke med partneren sin eller med kollegene. Det viste seg at taushetsplikten oftest hindret dem i å snakke med partneren sin om det de hadde opplevd. – Partneren er en viktig støttefunksjon for de fleste av oss. Når legene ikke kan snakke med partneren, stiller det store krav til arbeidsmiljø og støttefunksjoner på jobben, for at kollegene skal kunne fylle den rollen, sier Løvseth. – Kan de ikke anonymisere pasienten når de snakker om en hendelse?– Jo, i prinsippet. Men vi bor i et lite land, og det kan være lett å skjønne hvem man snakker om. Dessuten kan detaljer og kontekst være viktig for å forklare følelsene som er vekket, og da er det vanskeligere å anonymisere.

Mangler en arena

Kolleger viser ofte støtte og forståelse. Men Løvseth mener sykehusene i større grad kan legge til rette for møter der man snakker om det som har skjedd. – Møtene handler stort sett om medisinskfaglige aspekt. Dermed mangler legene ofte en arena for å snakke uhindret om hva de føler rundt hendelser, sier hun.Forskerne vurderte ikke om enkelte spesialiteter var mer utsatt enn andre. - Men jeg har inntrykk av at taushetsplikten står sterkt i alle spesialiteter, sier Løvseth.

Stor grad av utbrenthet

I Sverige og Italia var det høyere forekomst av symptomer på utbrenthet enn i Norge. Internasjonal forskning viser at leger har stor grad av utbrenthet, sammenlignet med andre yrkesgrupper. – I England er det gjort mye forskning som viser dette. Leger har høy arbeidskapasitet, og slik sett er de flotte arbeidstakere. De er også ofte flinke til å trene og spise sunt. Men de går på jobb selv om de er syke, og er ikke så flinke til å finne den rette balansen mellom jobb og fritid, sier hun.Løvseth forteller at det er flere faktorer som kan føre til utbrenthet. Hos legene var sammenhengen mellom taushetsplikten og utmattelse den mest tydelige faktoren.– Betydningen av taushetsplikten som barriere økte når legene manglet nettverk for støtte, og jobbet i et miljø med organisatoriske risikofaktorer som førte til utbrenthet, sier hun til Dagens Medisin. (Dagens Medisin)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS