Anniken-Huitfeldt-1

Arbeidet med ny IA-avtale er i gang

– Partene i arbeidslivet har bestemt seg for å sette i gang arbeidet med ny IA-avtale. Partene vil møtes og jobbe med den nye IA-avtalen fram til sommeren.

Publisert

Anniken Huitfeldt. (Foto: Jan Tveita)

Dette opplyste arbeidsminister Anniken Huitfeldt på Verneombudets dag i går.

– Den eksisterende IA-avtalen trådte i kraft i 2010 og utløper i 2013, og partene i arbeidslivet er enige om å få en ny avtale på plass så snart som mulig, sier arbeidsministeren.

Sykefraværet går ned

– Sykefraværet har gått ned med 14 prosent i løpet av den perioden som IA-avtalen gjelder for nå, det vil si fra 2010 til 2013.

– Dette er en svært positiv utvikling, understreker arbeidsministeren. Det er likevel fremdeles ikke nok med tanke på målet i IA-avtalen: En reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001, sier hun.

Seniorene står lenger i jobb

Et annet positivt trekk er at eldre arbeidstakere står lenger i arbeidslivet. Baksiden av medaljen er at det er få bedrifter som tar inn arbeidstakere over 55 år, påpeker Huitfeldt.

Funksjonshemmede

– Også når det gjelder funksjonshemmede i arbeidslivet, har vi ikke kommet så langt som vi hadde ønsket. Bare 40 prosent av de funksjonshemmede i yrkesaktiv alder står i jobb, og denne andelen er for lav, understreker ministeren.

Utenlandske arbeidstakere

Det skorter også på å integrere utenlandske arbeidstakere i norsk arbeidsliv, mener ministeren, som vil intensivere kampen mot sosial dumping:

– Noe er galt når 30 prosent av polske bygningsarbeidere på norske byggeplasser opplyser at de er blitt satt til å utføre farlig arbeid, ifølge en rapport fra Fafo. Arbeidstakere opplyser også at de blir utsatt for represalier dersom de melder fra om arbeidsskader til Arbeidstilsynet. Bedriftene frykter at de mister arbeidsoppdrag dersom de melder fra om skader.

– Slik skal det ikke være. Da kan arbeidsfolk få problemer med å få utbetalt yrkesskadetrygd, understreker arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS