Øksemann

Vold kan forebygges med gode systemer

Alarmer, rømningsveier, arbeidsrutiner og omgivelser. Det er noen av de viktigste elementene i et godt system for å forebygge vold på arbeidsplassen, mener dansk psykolog og forsker.

Publisert

(Colourbox.com)

To medarbeidere på et jobbsenter i Helsingør ble nylig overfalt av en mann med øks. Dagen etter ble tre personer på Odense Universitetshospital såret av knivstikk av en psykisk syk mann, skriver nettstedet arbejdsmiljoviden.dk. De voldsomme hendelsene setter søkelyset på hva arbeidsplasser kan gjøre for å unngå at de ansatte overfalles av mennesker de er i kontakt med i forbindelse med arbeidet.

Etabler gode rutiner

– Hvis det foreligger en risiko for vold, er det viktig å ha gode systemer på arbeidsplassen. Det kan for eksempel være alarmer og rømningsveier, men det handler også om arbeidsrutiner og omgivelser, sier cand. psyk. Lars Peter Sønderbo Andersen, som forsker i arbeidsrelatert vold på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Unngå å provosere

" Han påpeker at arbeidsplasser aldri kan gardere seg 100 prosent mot at en psykotisk eller feilmedisinert person blir aggressiv. Men det er viktig at man forsøker å unngå at klienter som er i krise, ikke blir provosert av noe, for eksempel inne på et kontor eller et venteværelse.– Omgivelsene skal være innbydende, og man bør ikke sitte som sild i en tønne i et varmt lokale. Man skal heller ikke vente i uminnelige tider uten å få beskjed om hvor lenge det varer, sier han.

Evaluering viktig

Lars Peter Sønderbo Andersens inntrykk er at det generelt er gode systemer for å forebygge voldsepisoder på mange arbeidsplasser.– Men alvorlige hendelser bør selvfølgelig alltid følges opp med en evaluering av systemene og arbeidsrutinene og av det som har skjedd forut for hendelsen. Arbeidsplassen kan for eksempel spørre seg selv om overfallsmannen måtte vente for lenge, og om det er noe man burde ha gjort annerledes, sier han.

Debrifing

Når skaden først har skjedd, er det avgjørende at de medarbeiderne som har vært til stede, får støtte.– De involverte medarbeidere skal ha støtte og hjelp ut fra sine behov, og kanskje er det behov for en debrifing, der alle involverte er samlet. Det er viktig at den nærmeste leder og kollegene har øye på dem den første tiden. Den nærmeste leder bør forsikre seg om at det går bra, og han eller hun skal sørge for at de riktige støttetiltakene blir satt inn, for eksempel samtaler med en leder eller en psykolog, sier Lars Peter Sønderbo Andersen.

(www.arbeidsmiljoviden.dk)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS