ledere-og-regelverk
ledere-og-regelverk

Lederne kjenner ikke regelverket

Bare én av tre ledere i offentlig sektor sier de kjenner godt til innholdet i Hovedavtalen, egen tariffavtale og Arbeidsmiljøloven. I privat sektor er det enda lavere kunnskapsnivå om regler for norsk arbeidsliv.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Tallene fra YS' arbeidslivsbarometer avslører store kunnskapshull. Mellom 60 og 70 prosent av lederne i det offentlig har ingen, liten eller bare delvis kjennskap til lov- og avtaleverk knyttet til ansattes arbeids- og ansettelsesforhold. YS-forbundet Delta mener tallene er alarmerende og truer omstillingen av offentlig sektor. Delta krever nå at både arbeidsgiverorganisasjonene og den enkelte virksomhet griper fatt i dette.

Verre i det private

Blant ledere i det private er tallene enda verre. Bare én av tre har god kjennskap til Arbeidsmiljøloven, mens én av fem kjenner egen tariffavtale godt, og ikke mer enn én av ni kjenner godt til Hovedavtalen.

– Dessverre er disse tallene i tråd med våre funn i Norsk ledelsesbarometer. Det er foruroligende, sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne til NTB.

Organisasjonen for Norges ledere og betrodde ansatte avholder denne uken sitt landsmøte i Drammen, og labert kunnskapsnivå hos norske ledere blir et tema der.

– Hovedavtalen, lederavtaler, tariffavtaler og Arbeidsmiljøloven er fundamentet for den norske modellen. Det er et paradoks at så mange i Norge er stolte av denne modellen og støtter den, men så vet de skremmende lite om hva den faktisk går ut på, sier Hov.

Bevisstgjøring må til

Hov sier han er glad for at kunnskapsmangelen kommer fram, slik at noe kan bli gjort.

– Vi ser at forskere på BI har begynt å ta tak i dette, vi kan bare håpe på en generell bevisstgjøring. Her har utdanningsinstitusjoner, den enkelte bedrift og fagforeninger ansvar for å lære opp og kurse sine i hva den norske modellen innebærer. Samtidig er det viktig at hver enkelt tar et visst ansvar for å tilegne seg nødvendig kunnskap, sier Hov.

Han understreker at det er store ulikheter fra bransje til bransje og sier lav organisasjonsgrad hos arbeidstakere og arbeidsgivere er typisk for lavt kunnskapsnivå om avtaleverk og lover.

– Vi ser allerede at andre modeller har fått innpass i flere norske bedrifter, med en mer dikterende lederstil uten plass til innspill fra ansatte, noe som setter den norske modellen under sterkt press. Vi ser ansattes kreativitet og initiativ som ressurser som kan gå tapt hvis vi ikke bevarer den norske modellen. Det er en del av den norske suksesshistorien at bedriften og ansatte spiller på lag. Da må lederne kjenne regelverket.

Omstilling krever kunnskaper og samarbeid

YS-foreningen Delta frykter for rekrutteringen til offentlig sektor:

– Vi har et sterkt behov for å mobilisere arbeidskraft i offentlig sektor. Da må potensielle arbeidstakere vite at deres kompetanse og ideer blir tatt på alvor, sier Erik Kollerud, første nestleder i Delta.

De krever at ledere i det offentlige skjerper seg snarest:

– Det er åpenbart at offentlig sektor skal gjennom betydelige omstillinger de neste årene. Ledere som ikke kjenner lov- og avtaleverket vil ikke klare å gjennomføre disse omstillingene. Vellykkede omstillinger krever at lederne samarbeider godt med ansatte og tillitsvalgte, sier Kollerud.

(ANB–NTB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS