Kvinne,-leser

Siste frist for å søke om Vox-midler

19. januar er siste frist for å søke om midler til kurs på arbeidsplassen. Midlene deles ut av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Du kan søke om midler til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Vox står for Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og støttemidlene tildeles gjennom et program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Vox lyser ut 83 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen. Du kan søke om midler til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Søknadsfristen er 19. januar 2012.

Disse kan søke

Bedrifter, offentlige virksomheter, kurstilbydere, næringsforeninger og organisasjonene i arbeidslivet kan søke om støtte til å arrangere kurs og drive opplæring. Vox gir deg råd om hvordan du kan søke BKA-midler for å arrangere kurs for virksomheter i ditt lokalmiljø.

For tillitsvalgte

Tillitsvalgte kan også få tips om hvordan de kan søke midler til kurs for de ansatte på Vox’ nettside for tillitsvalgte.

For ytterligere opplysninger, gå inn på www.vox.no eller søkesiden http://www.vox.no/bka.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS