Fengsel-CB535108

Mer skeptiske til sykmeldte enn straffedømte

Mange tidligere straffedømte har problemer med å få seg jobb. Men nordmenn flest ville hatt få problemer med å ansette tidligere fengselsfugler, dersom de har de rette kvalifikasjonene.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Derimot er vi mer skeptiske til jobbsøkere som har vært langtidssykmeldte, viser en fersk undersøkelse gjennomført for turtøyprodusenten Stormberg.

Ifølge undersøkelsen svarer hele 46,2 prosent av de spurte at de ville de ansatt en tidligere straffedømt, dersom vedkommende ellers har de rette kvalifikasjonene for jobben. Kun 24,7 prosent ville ikke ha ansatt en slik person.

Dårlig rehabilitering

– Det offentlige har i dag for dårlige rehabiliteringsprogram for tidligere straffedømte, og mange har store problemer med å komme ut i arbeidslivet etter endt soning. Det finnes nok fortsatt en del stigmatiserende holdninger til mennesker som har sittet i fengsel, men det er svært gledelig at en så stor andel av det norske folk ønsker tidligere straffedømte velkommen inn i arbeidslivet, sier daglig leder Steinar J. Olsen i Stormberg.

Undersøkelsen viser også at menn er mer tilbøyelige (50,6 prosent) til å gi tidligere straffedømte en ny mulighet i arbeidslivet enn kvinner (41,7 prosent).

Heller straffedømte enn langtidssykmeldte

Både ufaglærte, tidligere straffedømte rusmisbrukere, langtidssykmeldte, innvandrere og trygdede er grupper i samfunnet som ofte opplever at veien er lang for å bli tatt i betraktning for fremtidige arbeidsgivere.

– Alle disse gruppene står ovenfor store og mangeartede utfordringer når de skal forsøke å komme seg ut i arbeidslivet. Selv har vi mange medarbeidere med en brokete fortid, også tidligere straffedømte og rusmisbrukere som alle er dyktige og som gjør en utmerket jobb.

Holdningsskapende arbeid er derfor viktig for unngå at vi skaper et nytt klasseskille i Norge mellom de som står utenfor og de som er innenfor arbeidslivet. Alt handler om å vise tillit, og dette må gå begge veier, sier Olsen.

Overraskende rangering

I undersøkelsen ble de spurte bedt om å rangere hvilke av disse gruppene man ville hatt størst problemer med å ansatte dersom man som virksomhetsleder ble pålagt å kvotere disse gruppene inn i arbeidslivet.

Kanskje noe overraskende svarer de fleste jobbsøkere som har vært langtidssykmeldte (19,4 prosent). Den videre rangeringen er som følger: Tidligere rusmisbrukere (15,9 prosent), Tidligere straffedømte (14,1 prosent), ufaglærte arbeidsledige (10,1 prosent), innvandrere (9 prosent), og trygdede (6,9 prosent).

Trenger et dugnadsløft

– Alle disse gruppene står ovenfor ulike utfordringer, og man bør være varsom med å sette gruppene opp mot hverandre gjennom slike rangeringer. Dette bidrar bare til en ytterligere sementering av det klassedelte arbeidsmarkedet i Norge. Norsk økonomi går så det griner, behovet for arbeidskraft er stort, og blant disse gruppene finnes mange dyktige mennesker som er godt kvalifisert for jobbene. Men vi trenger et dugnadsløft, både fra det offentlige og blant virksomhetsledere for å hjelpe disse menneskene tilbake i jobb, sier Olsen.

Undersøkelsen viser at et stort flertall (53,3 prosent) av de spurte får et mer positivt inntrykk av virksomheter som prioriterer å ansatte arbeidssøkende som av ulike årsaker har problemer med å få lønnet arbeid.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført 24. oktober, og 1020 personer over 18 år ble spurt over telefon.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS