HMS-og-språkopplæring

Informasjon om HMS på færre språk

Under halvparten av bedriftene i bygg og anlegg tilbyr informasjon om HMS på flere språk.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Utlendinger skader seg oftere på jobb. Særlig innleide går på arbeidsplassen med større risiko for å forlate den enten skadd - eller i verste fall død, viser tall fra Arbeidstilsynet.

En fersk rapport fra Fafo forteller at bygg- og anleggsbedrifter nedprioriterer arbeidet med HMS overfor utenlandske arbeidere, skriver Magasinet for fagorganiserte på sin nettside.

– Våre undersøkelser viser at det fortsatt er store HMS- og språkutfordringer på byggeplassene, sier Fafo-forsker Anne-Mette Ødegård, medforfatter av Fafo-rapporten Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen.

Får ikke informasjon

Ett av funnene fra Fafo er at flere bedrifter nå anser HMS -mangler og språkproblemer som store blant utenlandske arbeidstakere. Likevel har det de to siste årene vært en tilbakegang i andel bedrifter som tilbyr østeuropeere opplæring i fag, HMS og språk.

Paradoksalt nok er det bare 42 prosent av bedriftene som lager informasjonsmateriell om HMS-regler til flere språk – til tross for at flere altså erkjenner problemer knyttet til HMS og språk.

– Det noe underlig at flere bedrifter ser problemene, samtidig som en mindre andel av dem tilbyr opplæring i HMS og språk for østeuropeiske arbeidstakere enn ved en tilsvarende undersøkelse i 2009, sier Ødegård.

– Det er også fremdeles slik at mange av de østeuropeiske arbeiderne skriver under på norske papirer som de skjønner lite av.

Flere oppmerksomme

De siste årene er det blitt satt inn flere statlige tiltak for å bekjempe sosial dumping på arbeidsplassene.

Fafo-rapporten viser i utgangspunktet lite tegn til bedring, til tross for mange tiltak mot sosial dumping de senere årene. Men Ødegård mener det ville vært verre uten disse tiltakene.

– På noen områder ser vi jo bedringer, på andre kan det nesten se ut som forverringer de siste årene. Men grunnen til det siste er nok at vi har fått økt oppmerksomhet rundt hele denne problematikken, slik at flere bedriftsledere nå klarer å se problemene i egen bedrift. Så om rapporten ikke er så veldig lystig lesning, ville det trolig sett verre ut uten tiltakene, mener Ødegård.

Egne arbeidslag

Stadig flere bedrifter løser kommunikasjonsproblemene med å opprette egne arbeidslag for de utenlandske arbeiderne. Et lite plaster på et stort sår, mener Ødegård.

– Det løser kanskje problemene der og da på den enkelte arbeidsplass, men det øker jo ikke akkurat integrering. Det er heller motsatt: Det vil ta lengre tid før både språk og norsk praksis læres.

– Og bruken av utenlandsk arbeidskraft virker jo ikke å være midlertidig. Denne arbeidskraften ser vi ut til å ha blitt avhengige av, og da blir det viktig at språk, arbeidsteknikk og HMS-kultur læres, påpeker Ødegård.

Like mye dumping

Fafo har til rapporten intervjuet regionale verneombud (RVO) innenfor bygg og anlegg. Flertallet av RVO-ene – de fleste av dem med lang fartstid i jobben – mener at sosial dumping er et like stort problem som for to år siden.

Og det er særlig HMS og arbeidstid som trekkes fram som de viktigste problemene innenfor sosial dumping.

(magasinett.org)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS