Dataopplæring

Tid største hinder for datalæring

En fjerdedel av befolkningen har beskjeden eller ingen dataerfaring. 46 prosent av disse oppgir mangel på tid som den største hindringen for å bli bedre til å bruke data og internett.

Publisert

(Colourbox.com)

38 prosent sier manglende interesse og behov er viktige hindringer. 18 prosent peker på manglende kurs- og utdanningstilbud, skriver Vox, Kunnskapsdepartementets organ for kompetansepolitikk, på sine hjemmesider. Vox’ undersøkelse om digital kompetanse viser at en fjerdedel av befolkningen har beskjeden eller ingen dataerfaring.

Svake databrukere mangler interesse

" Blant de svakeste databrukerne er manglende interesse og behov de viktigste hindringene. 73 prosent av dem som aldri har brukt pc, og 41 prosent av svake databrukere, sier de mangler interesse for å bli bedre. Henholdsvis 41 og 52 prosent sier de ikke har behov for å bli bedre.Disse gruppene er de som i størst grad sier at de mangler utdannings- og kurstilbud. 23 prosent av dem som aldri har brukt pc, og 30 prosent av svake databrukere, oppgir manglende utdannings- eller kurstilbud som et viktig hinder.

Viktig med kurstilbud

– Den digitale utviklingen når stadig nye arenaer, og flere vil få behov for å mestre ikt-verktøy. Derfor er det viktig å legge til rette for kurstilbud som gir grunnleggende digitale ferdigheter, både i og utenfor arbeidslivet, sier Kathrine Lønvik, rådgiver i Vox.(vox.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS