Operaorkesteret
Operaorkesteret

Symfonimusikk like skadelig som industristøy

Musikere i symfoniorkestre utsettes ofte for en lydpåvirkning fra sine egne instrumenter som ligger over den tillatte grenseverdien på 85dB. Musikken utgjør derfor en risiko for hørselen.

Publisert

Blåserne er mest utsatt for støy. Bildet er hentet fra Operaorkesteret i Oslo (Foto: Jan Tveita)

Det viser det danske forskningsprosjektet Musikerhelse, lyd og hørsel, skriver nettstedet arbejdsmiljoviden.dk. Forskerne bak prosjektet har målt lydbelastningen på både høyre og venstre øre på symfoniorkestermusikere. Til dette har de brukt en ny målemetode, og samtidig har de utviklet og prøvd ut en ny type hørselsvern til musikerne.

Avhenger av instrument og repertoar

Målingene viser at de høyeste lydene oppstår hos trompetblåserne, mens de laveste og minst skadelige lydene finnes blant strykerne. Jo større lydbelastningen er, jo større blir påvirkningen av musikernes hørsel, og de kraftige lydene kan gi samme hørselstap som industriarbeid med samme lydbelastning. Lydbelastningen fra musikken avhenger av repertoaret og hvilket instrument musikeren spiller på.

Hørselsvern kan redusere støyen

Det er musikerens eget instrument som er hovedkilden til den kraftige lydbelastningen. Det betyr at forebygging av hørselsskader må skje ved at musikeren beskytter sig mot sin egen lyd, mens det er mindre viktig å verne hørselen mot andres lyd, skriver nettstedet.

Dette vil kunne gjøres ved bruk av såkalte transparente hørselsvern. Ifølge forskningsresultatene vil hørselsvernet kunne redusere den gjennomsnittlige lydbelastningen med 13 dB, noe som antas å være tilstrekkelig ved de fleste former for klassisk musikk.

Transparente elektroniske hørselsvern

" Hørselsvernet består av en individuell formstøpt propp med ønsket dempning, og et høreapparat som bare skulle forsterke de svake lydene til normalt nivå, mens de kraftige lydene fortsatt skulle bli dempet av proppen.I forsøket ble det brukt to typer høreapparater, det ene hadde en normal mikrofonfølsomhet, mens det andre hadde en mikrofon med redusert følsomhet. Hørselsvernene ble testet av et begrenset antall musikere over en tre måneders periode.

Metoden skal videreutvikles

De fleste av de musikerne som deltok i forsøket, var positive til å bruke hørselsvernet, og undersøkelsen tyder på at musikerne kan venne sig til bruken av det og lære hvordan musikken deres lyder gjennom hørselsvernet. Ifølge forskerne skal metoden utvikles ytterligere, helst i samarbeid med industrien, før teknologien kan gjøres allment tilgengelig.

Forskerne anbefaler også at det arbeides med planlegging av repertoar og orkesteroppstilling, så belastningen utjevnes ved å variere mellom verker med forskjellig lydbelastning for den enkelte musiker.

Prosjektet er utarbeidet av forskere fra Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, og er støttet av danske Arbejdsmiljøforskningsfonden.

(arbejdsmiljoviden.dk)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS