57 prosent av polititjenestemennene hadde vært utsatt for vold de siste 12 månedene i 2003. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Slår, sparker og spytter på politifolk

Stadig flere politiansatte blir utsatt for fysisk vold på jobb. Politifolk mener respekten for politiet har blitt mindre, mens terskelen for å utøve vold mot politiet har blitt lavere.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

I 2010 ble det registrert 885 tilfeller av vold mot politi i Norge. I 2011 var tallet 1027 - nesten tre tilfeller pr. dag, melder NRK Sørlandet.

– Altfor mange

" 1027 tilfeller av vold mot polititjenestefolk ble rapportert inn i 2011. – Det er veldig mye. Det er altfor mye. Hver sak er én for mye, sier nestleder i Politiets Fellesforbund, Runar Arnesen. Han mener det er lettere å slå til en politimann eller kvinne nå enn før.– Ja, det er nok det. Det handler litt om at det er en minsket respekt for autoriteter i samfunnet. Da er det veldig viktig at straffenivået er riktig, slik at det får en allmennpreventiv effekt, sier Arnesen til NRK.

– Setter seg imot pågripelse

Hovedverneombudet for politiet i Norge, Bjørn Egeli, setter volden mot politifolk i sammenheng med folks motstand til å bli pågrepet. – Det er en negativ samfunnsutvikling at det er noen miljøer som er villig til å gå enda lenger enn før.– Jeg tror det er viktig å sette dette litt opp imot hva slags kriminalitet vi ser en del av. Det er helt åpenbart at det er noen som er villig til å gjøre nærmest hva som helst for å slippe å bli pågrepet av politiet. Ellers er det helt sikkert en del som går på beruselse og fyll på offentlig sted, sier Egeli.

Økt bemanning og mer verneutstyr

Runar Arnesen mener sikkerhets- og bemanningsnivået i politiet må opp. Han ber også om at straffenivået må være riktig for vold mot polititjenestefolk. – Både i et kort og langt perspektiv må bemanningsnivået opp. Noe av det vi får tilbakemelding på er utrygghet på at bemanningsnivået er for dårlig til å håndtere alle situasjoner. Det er begrenset mulighet for bistand mange steder i Politi-Norge, sier Arnesen. – Det er viktig at verneutstyrssiden prioriteres veldig høyt, og at den operative treningen må stå i stil til utviklingen og reflekterer det som er situasjonen. Man må trene riktig i forhold til det som er utfordringene - og mer. Og det må være et riktig straffenivå, slik at det får en allmennpreventiv effekt, sier Arnesen. Politiets hovedverneombud mener politiet må trenes mer inn imot at det i samfunnet i dag er lavere terskel for å utøve vold mot politifolk. – Det tror jeg vi må ta høyde for i forhold til grunnopplæring, trening og utstyr. Vi må settes i stand til å løse jobben vår på en trygg og god måte. Så må vi håpe at vi kan klare å snu denne samfunnsutviklingen, sier Egeli til NRK.(nrk.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS