AT-på-byggarbeidsplass
AT-på-byggarbeidsplass

Brudd på Arbeidsmiljøloven straffes strengere

Arbeidsdepartementet krever strengere straffer ved brudd på arbeidsmiljøloven. Tøffere strafferammer og inndragning av overskudd er blant forslagene som vurderes.

Publisert

Arbeidsmiljøloven strammes inn. (Foto: Jan Tveita)

– Arbeidsdepartementet utreder nå håndhevingen av arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven i bred sammenheng. Vi ser blant annet på strafferammer og anmeldelsespraksis, sier statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet til NTB.

Allmenngjøringsloven skal sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med norske arbeidere.

Det kan også bli aktuelt å gi Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet hjemmel til å bruke gebyrer som sanksjonsmiddel, særlig overfor bedrifter med gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven og andre arbeidsmiljøbestemmelser.

Kollektiv søksmålsrett

I tillegg har departementet satt i gang en ekstern utredning av såkalt kollektiv søksmålsrett for å vurdere om fagforeninger bør få selvstendig søksmålsrett ved ulike brudd på arbeidsmiljøloven og reglene for innleie av arbeidskraft, opplyser Støstad.

Han vil foreløpig ikke si når eventuelle lovforslag kan bli sendt ut på høring, men etter det NTB erfarer, arbeider departementet med sikte på å sende ut et høringsbrev i løpet av høsten.

Strengere straffer vurderes

Arbeidsdepartementet arrangerer mandag og tirsdag en faglig konferanse der straffereaksjoner for brudd på arbeidsmiljøregelverket står på dagsordenen. Arbeidsdepartementet, Justisdepartementet, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Økokrim og flere politidistrikter samt partene i arbeidslivet skal delta på konferansen.

Jan-Erik Støstad. (Foto: Jan Tveita)

Både Riksadvokaten og Økokrim har tidligere påpekt at strafferammene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven har blitt hengende etter utviklingen i andre miljølover de siste årene.

Regjeringen varslet i arbeidslivsmeldingen i fjor en gjennomgang av hvordan disse lovene blir håndhevet. Det er den gjennomgangen og de utredningene som nå kan resultere i skjerpede straffer.

Forslaget om å gi Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet hjemmel til å bruke overtredelsesgebyrer ble sendt på høring i vår. NHO var kritisk til forslaget, mens både LO og Arbeidstilsynet mente gebyrer kan være et effektivt virkemiddel som kan gjøre det mindre attraktivt å bryte regelverket.

(ANB-NTB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS