Seniorer-og-produktivitet

Eldre ansatte øker produktiviteten

Å ha ansatte i alderen 45-67 år øker virksomhetens produktivitet, melder Du&Jobbet.

Publisert

(Colourbox.com)

Dette fremgår av en ny studie fra Tyskland, som i likhet med Sverige har store aldrende årskull. Der har man besluttet å heve den allmenne pensjonsalderen til 67 år. Som Sverige har Tyskland vanskeligheter med å skaffe ny jobb for eldre dersom de har blitt arbeidsløse etter omorganisasjoner eller nedbemanninger. Vanskelighetene skyldes ofte fordommer mot eldre arbeidskraft og deres arbeidsevne.

Produktiviteten øker med alderen

Disse fordommene er tilbakevist i ny tysk forskning om eldre arbeidskraft. I en utførlig rapport redegjør det tyske arbeidsdepartementet om forskningsresultater fra ulikt hold, som blant annet viser at produktiviteten generelt øker med alderen. Med hensyn til gjennomsnittlig produktivitet er 45-49-åringene som gruppe omkring 0,7 prosent bedre, mens gruppen 20-24-åringer produserer 0,3 prosent svakere – en forskjell på én prosent. 50-åringenes produktivitet synker noe, men forblir høyere enn 40-44-åringenes nivå. I organisasjoner der det finnes arbeid som passer for middelaldrende (45-50 år) og man tar hensyn til dette ved ansettelser, kan produktivitetsgevinsten bli så høy som to prosent, ifølge rapporten.

Tyskland foregangsland

Tyskland må nok betraktes som foregangsland både når det gjelder forskningen om eldre arbeidskraft og produktivit og arbeidsgivernes innstilling. Siden år 2000 har økningen av ansatte mellom 60 og 64 steget mest i EU.

Derimot er Tyskland ennå ikke oppe i den svenske sysselsettingsgraden for eldre arbeidstakere. Sverige har størst andel arbeidstakere i alderen 55-59 år i Europa. Mer enn åtte av ti svensker i denne aldersgruppen er i jobb. Det samme gjelder aldersgruppen 60-64 år, der seks av ti svensker er i arbeid, ifølge opplysninger fra Eurostat.

(duochjobbet.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS