Lærer-undervisning

Lærere utsettes oftere for vold og trusler

Dobbelt så mange tilfeller av vold og trusler mot lærere ble meldt i fjor sammenlignet med året før.

Publisert

(Colourbox.com)

I fjor ble det meldt om 112 uønskede hendelser som omfatter trusler og vold mot ansatte i videregående skoler i Hordaland, mens 45 tilfeller ble rapportert i 2010, skriver bt.no.

Det er i underkant av 20 000 elever på videregående skoler i fylket.

Dysses ned

Det er fylkespolitiker og lærer Alexander Fosse Andersen (Sp) som ba om å få vite hvilken statistikk fylkeskommunen har når det gjelder vold, mobbing og overgrep mot lærere.

Fylkesleder for Norsk Lektorlag i Hordaland, Svein Einar Bolstad, mener vold mot lærere dysses ned. Han er overrasket over tallene som viser vold og trusler.

Mørketall

Opplæringsdirektør Svein Leidulf Heggheim i Hordaland fylkeskommune tror ikke tallene viser at det har blitt mer vold og trusler mot lærere.

– HMS-tjenesten har nok vært tydeligere på at de ønsker at alt skal bli rapportert. Jeg tror fremdeles det er forskjeller mellom skolene. Noen skoler er flinkere til å gjøre slike registreringer enn andre, sier Heggheim til bt.no.

Også han tror det kan være flere tilfeller av trusler og vold på skolene enn det som kommer frem her.

– Jeg tror tallet sannsynligvis skal være litt høyere, ut fra at ikke alt blir registrert, sier han.

Han understreker at de fleste skolene har få slike problemer, og at en del skoler har null avvik. Noen skoler har flere tilfeller av vold og trusler enn andre.

– Det er skoler der du har spesielt krevende elever i små tilrettelagte grupper. De kan ha avvikende atferd, men det er selvsagt vår plikt å ta dem inn i skolen, sier opplæringsdirektøren.

Skolene blir oppfordret til å registrere alt av hendelser. Lugging og spytting blir registrert som vold, ifølge Heggheim.

Personskader

Antallet uønskede hendelser som omhandler personskader var i fjor 111. Året før var tilsvarende tall 139.

– Personskade kan være alt fra skrubbsår til bruddskader, det kan være stort spekter, og disse skadene trenger ikke ha noe med vold å gjøre. Jeg har selvsagt ikke oversikt over hvert enkelt avvik på skolene. Hele poenget med avviksregistreringen er at det skal være lav terskel for å melde inn, sier Heggheim.

Heggheim tror ikke mengden saker i seg selv er viktig. Det avgjørende er hvordan den enkelte skole greier å legge forholdene til rette for dem som blir utsatt for det. Det er viktig å ha en type beredskap for hvordan skolene håndterer vold og trusler mot lærerne, sier Heggheim til bt.no.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS