Lege-pasient

Truer til seg sykemelding

Hver fjerde lege har til tider følt seg truet til å skrive ut sykmelding uten tilstrekkelig grunn, viser en svensk doktorgradsavhandling.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Avhandlingen er basert på studier av svenske forhold, men peker på at det er klare likhetstrekk mellom Sverige og Norge, skriver Aftenposten. Likheten kommer til syne både på nivået av fraværet og i selve sykmeldingspraksisen, inkludert trygdesystemet.

Doktoravhandlingen er skrevet av Monika Engblom ved Karolinska institutet i Stockholm. Engblom har avdekket at en av de største utfordringene for leger ikke bare er å vurdere pasientens arbeidsevne og hans eller hennes medisinske problem, men også å løse konflikter med pasienter som til tider truer for å få sykmeldinger.

Ifølge avhandlingen opplever flere enn åtte av ti svenske leger hver måned å være uenige med pasienter om behovet for sykmelding. En av fire opplever også å få pasienter, minst en gang i uken, som vil sykmeldes av andre årsaker enn at de er syke eller skadd, skriver Aftenposten.

(NTB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS