Amicar-Leite-Coca-Cola-Drik

Kraftig fall i sykefraværet

Det har vært et kraftig fall i sykefraværet i industrien, og det er nå helt nede på fire prosent.

Publisert

Amilcar Leite fra kapp Verde har arbeidet i Coca Cola Enterprises Norge siden 1999. (Foto: Jan Tveita)

I forhold til annet kvartal i fjor har sykefraværet blant Norsk Industris medlemsbedrifter gått ned med hele 9,2 prosent. Og sammenlinket med i andre kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har sykefraværet blitt 30 prosent lavere.

Søkelys på HMS

– Det tar tid å redusere sykefravær. Sterk forankring og gode prosesser der alle parter på bedriften deltar, er avgjørende, sier adm. direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

– Det tar tid å få resultater, men målrettet arbeid og sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) viser seg nå å gi gode resultater. I våre HMS-statistikker kan bedriftene se seg selv i forhold til andre i bransjen. Vi skaper nettverk og erfaringsutveksling.

Nesten 60 000

229 bedrifter med 58 410 ansatte utgjør statistikkgrunnlaget for annet kvartal 2011.

Det gjennomsnittlige sykefraværet er dermed på 4,1 prosent, og det er altså en nedgang på 9,2 prosent sammenliknet med annet kvartal i fjor.

Nye virkemidler

Det er i år kommet flere nye virkemidler i den fornyede IA-avtalen. De viktigste er et interaktivt opplæringsverktøy om IA-samarbeid og tilrettelegging, utarbeidet av partene i arbeidslivet. Det lanseres 27. september, og alle interesserte kan være med premieren.

Det har også kommet en elektronisk veileder for leger og andre sykmeldere. Veilederen kom 1. juli, og det skal nå innføres et eget system for tilbakemelding til sykmelder og obligatorisk opplæring.

De såkalte stoppunktene for dialogmøter og oppfølgingsplan er fremskyndet. Dette er allerede innført. Bruken av gradert sykmelding og tilrettelegging er økt, og det er større muligheter for å sette inn sanksjoner mot arbeidsgiver, ansatte og lege dersom avtalen ikke følges.

(ANB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS