Ramirent_ISS
Ramirent_ISS

Satser på Ramirent i sikkerhet

ISS Facility Services AS har inngått rammeavtale med Ramirent, og nå sendes 500 ansatte på HMS-kurs.

Publisert

ISS sender ansatte på Ramirentskolen for HMS-opplæring. Fra venstre: Leder for konserninnkjøp ISS Knut Bjørånesset, opplæringskonsulent Ramirentskolen Dag Seirstad og HMS direktør for ISS Tone Edvinsen. (Foto: ISS)

– Vi skal være best i vår bransje på hvordan vi systematiserer og etterlever HMS, og vi har som mål at vi skal ha null dødsfall, alvorlige ulykker og yrkesskader relatert til arbeid i ISS, sier HMS-direktør Tone Edvinsen.

Nå skal de ansatte øke sin kompetanse i sikkerhet ved arbeider i høyden, og kurses i bruk av fallsikringsutstyr, stiger, stillaser og lifter.

– Det gjelder først og fremst de som jobber i eiendomsforvaltning, skadesanering, innvendig byggrengjøring og drift og vedlikehold, og vi har totalt ca 500 ansatte som arbeider i høyden. Det vil bli utdannet egne instruktører i ISS som igjen vil kurse øvrige medarbeidere, forteller Edvinsen.

Landsdekkende kurstilbud

– Ramirent er landsdekkende, og har et svært godt utdanningskonsept gjennom Ramirentskolen. De har best kompetanse på det vi etterspør innen opplæring, kontroll og sikring, sier Edvinsen.

– Det er fremdeles altfor mange som utsettes for ulykker på norske arbeidsplasser. Vi vet at det slurves mye med sikkerheten ved arbeider i høyden, og det medfører stor risiko, sier opplæringskonsulent Dag Seierstad i Ramirent.

Gjennom Ramirentskolen tilbyr selskapet totalt 11 ulike kurs blant annet i fallsikring og bruk av kran, stillas og personløftere.

– Vi arrangerer kurs rundt omkring på de 40 avdelingene våre, og har i tillegg omreisende instruktører. Dermed har vi et landsdekkende tilbud i sertifiserte og dokumenterte kurs, forteller Seierstad.

Nullvisjon

Arbeid i høyden krever god HMS-opplæring. (Foto: Ramirent)

Hvert år mister mellom 40 og 50 mennesker livet i ulykker på norske arbeidsplasser, viser tall fra Arbeidstilsynet.

– Vi vet at omtrent halvparten av disse dødsfallene skjer i forbindelse med arbeider i høyden, og vi tror at mange av dødsfallene kunne vært unngått dersom man var mer bevisst på å gi arbeiderne nødvendig kursing og opplæring. Vi har tidligere tatt til orde for en nullvisjon. Det innebærer at vi skal jobbe for null drepte og null skadde på norske byggeplasser. Det er et ambisiøst mål som vi bør strekke oss mot, og det er positivt at ISS har satt seg den samme målsettingen, sier Seierstad.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS