Kroppsarbeidere

Aktiv sykemelding forsvinner

Du kan ikke lenger være i jobb som aktivt sykmeldt. 1. juli 2011 vedtok Stortinget endringer i folketrygd- og arbeidsmiljøloven. I det nye regelverket faller aktiv sykemelding bort.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

– Aktiv sykemelding falt bort som ordning fordi det viste seg at den virket mot sin hensikt. Mange utførte hele eller deler av sitt vanlige arbeid selv om de gikk på aktiv sykemelding, og det var også en tendens til at folk ble gående lenger sykemeldt enn nødvendig, sier leder av Arbeidslivssenteret i Rogaland, Egil Tengs, til Stavanger Aftenblad.

Gradert sykemelding

Da er gradert sykemelding et alternativ. Men dersom du for eksempel er sykmeldt 50 prosent, betyr ikke det at når halve dagen er gått, kan du gå hjem og sette over potetene. Gradert sykemelding skal brukes dersom den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lengre tid på å utføre arbeidsoppgavene.

Redusert arbeidstid eller tempo

Gradert sykmelding kan både bety reduksjon i arbeidstid og reduksjon i arbeidstempo. Den sykmeldte kan derfor være på jobb i flere timer enn det uføregraden tilsier, ifølge Tengs.

Likevel påpeker han at dette er veldig individuelt ut fra hvilket yrke du har. Nøkkelen er kommunikasjon og tilrettelegging sammen med arbeidsgiver. Dette er også regulert i regelendringene.

Bedriftene informert

Når du blir sykmeldt, får du et skjema i tre deler. Én del skal du ha, én skal arbeidsgiver ha første sykemeldingsdag, mens den tredje skal fylles ut av begge parter sammen. Det siste skjer når du er tilbake i jobb for fullt, før arbeidsgiver sender den videre til Nav. Der skal det skrives hvor mye du har jobbet i den perioden du hadde gradert sykmelding. Det har gått ut brev til alle bedrifter om de nye reglene.

(Stavanger Aftenblad)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS