0311_hmsmagasinet
0311_hmsmagasinet

Lær deg å mestre jobben

Sommernummeret av HMS-magasinet er snart i postkassen din. Tema er HMS-opplæring, undervisning og rådgivning.

Publisert

Hvordan skal frontlinjeansatte i arbeidslivet mestre møtet med utålmodige, kresne og kravstore gjester, kunder og brukere?

HMS-magasinet 3-11. (Omslagsfoto: Jan Tveita)

Dette har de to forskerne Helge Svare og Lars Klemsdal ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) tatt tak i. Sammen står de bak prosjektet Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen?, en rapport som munner ut i den praktiske håndboka Mestring i arbeidet – Håndbok for mestringsgrupper.

– Å få et godt og profesjonelt forhold til kunder og brukere kommer ikke av seg selv, det er noe du må jobbe med, understreker Helge Svare, og fortsetter: – Når mye av arbeidet skjer ansikt til ansikt med kunden, kan det oppstå uventede og uforutsigbare situasjoner. Følelser vekkes på godt og vondt, men det forventes av de ansatte i fremste linje at de takler disse følelsene på en profesjonell måte. Å arbeide med følelser er en viktig del av frontlinjearbeidet i et serviceyrke.

Les mer om å mestre frontlinjearbeidet i dette nummeret av HMS-magasinet!

Humorologen i arbeid

– Skal du mestre arbeidet, er også humor på arbeidsplassen et must, mener humorolog, foredragsholder, forfatter og albuekirurg Stein Tyrdal. Humor gir arbeidsglede og bidrar til å øke trivselen på jobben.

Les mer om humorolog Stein Tyrdal i HMS-magasinet!

Sikker BilISSt

Målt i antall biler er ISS den tredje største bedriften etter Forsvaret og Posten her i landet. Hver dag er 1600 biler fra ISS ute på jobb på norske veier. Derfor tenker konsernet trafikksikkerhet, og kurser sine sjåfører i bilsikkerhetsprogrammet Sikker BilISSt. Målet er sikker, miljøvennlig og økonomisk kjøring.

Les mer om bilsikkerhetsprogrammet i bladet!

Mindre klimautslipp

Glava produserer mineralull for det norske markedet. Dette er et miljøprodukt, men bedriften ønsker også å stå fram som en miljøprodusent. Etter at Glave i Askim satte i gang sin miljøsatsing høsten 2008, har bedriften redusert avfallsmengden med 495 tonn og spart miljøet for samme mengde CO2.

Les mer om Glavas miljøsatsing i HMS-magasinet!

Ingen miljøgifter på avveie

Renas er et returselskap for næringselektro som i løpet av de siste ti årene som har tatt hånd om betydelige mengder miljøgifter og behandlet dem på forsvarlig vis. De fleste el-produkter inneholder miljøgifter, som dessverre altfor ofte kommer på avveie når vi kaster produktene. I verste fall havner stoffer som PCB ute i naturen.

Les mer om Renas’ arbeid i HMS-magasinet!

HMS ingen quick-fix

Dette HMS-magasinet har ikke bare en, men tre gjesteskribenter. Skap en HMS-kultur på arbeidsplassen, lyder oppfordringen fra de tre:

– Mange ledere ønsker seg en quick fix-metodikk for å etablere en god HMS-kultur. Men kulturbygging og endring er langsomme prosesser, som krever en bevisst og tilstedeværende ledelse.

Sommeren er tid for lesing

I tillegg finner du som vanlig mye nyttig lesestoff i HMS-magasinet, både på våre fagsider, jussider og produktsider – og ellers i bladet!

God lesing!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS