Svak økning i sykefraværet

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser en svak økning i sykefraværet fra første kvartal 2010 til første kvartal 2011, en økning fra 7 til 7,3 prosent.

Publisert

– Mange bedrifter leverer fortsatt gode resultatet, likevel er det skuffende at vi totalt sett ikke klarer å fortsette den gode utviklingen som vi hadde i fjor, sier avdelingsdirektør i NHO, Liv Ragnhild Teig.

Mest i offentlig sektor

Sykefraværet gikk opp i alle sektorer, men økte mest i statlig og kommunal forvaltning med henholdsvis 8,4 og 7 prosent. Økningen i privat sektor var på 3,5 prosent. Nivået på sykefraværet er fortsatt lavest i privat sektor på 6,8 prosent, og høyest i kommunal forvaltning, med 9,2 prosent. Sett i forhold til 1.kvartal 2001 da IA-avtalen først ble inngått, er sykefraværet 3,4 prosent lavere. Målet i IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent innen 2013.

Store variasjoner

– Partene har i samarbeid med myndighetene gradvis trappet opp innsatsen det siste året. Det er viktig at dette arbeidet gir resultater som kan snu utviklingen. Vi vet at det er store variasjoner i sykefravær mellom fylker og mellom virksomheter innenfor samme bransjer. Ved å sette inn ressurser der hvor fraværet er høyest, er det fortsatt et stort potensial for å redusere sykefraværet. Systematisk arbeid i bedriften over tid gir resultater, men godt samarbeid med NAV og med de tillitsvalgte og ansatte er også avgjørende for å få dette til, sier Teig.

– Vi kommer til å jobbe målrettet og hardt med sykefraværsarbeidet fremover, og vil blant annet til å lansere et nytt IA-verktøy for bedriftene til høsten i samarbeid med partene og myndigheter, avslutter Liv Ragnhild Teig i NHO.

(Pressemelding fra NHO)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS