ALOR-AKAN--prisen
ALOR-AKAN--prisen

AKAN-prisen 2011 til Alor-nettverket

AKAN-prisen for 2011 gikk i år til KoRus Vest Stavanger for arbeidet med arbeidsliv- og rusnettverk (Alor-nettverk). Prisen gikk dermed for første gang til en av rusfeltets egne aktører.

Publisert

Ingunn Svendsen tok imot AKAN - prisen under AKAN - dagene 2011, sammen med Lars Staveland, leder for Kompetansesenter rus Stavanger.(Foto: Jan-Erik Østlie, LO Media/ LO Aktuelt)

AKAN-prisen for beste rusforebyggende tiltak i arbeidslivet ble delt ut under AKAN-konferansen i Oslo i oktober. Tradisjonelt har prisen gått til bedrifter og virksomheter som har satt i gang og gjennomført godt rusforebyggende arbeid internt i bedriften. Denne gangen valgte komiteen altså å gi prisen til en av rusfeltets egne aktører, KoRus Vest Stavanger.

Alor-nettverket

De opprettet det første Alor-nettverket i 2006 som et bredt nettverk for ansatte som jobber med å forebygge rusproblemer i ulike bedrifter. Nettverket inspirerer deltakerne og gir økt trygghet i rollen til å jobbe med rusforebygging i egen bedrift. Her får bedriftshelsetjenester, HMS-personell, personalledere og AKAN- kontakter mer kunnskap og støtte til å håndtere ansatte med rusproblemer, samt stimulans til å utvikle ruspolitikk på arbeidsplassen. Nettverket som tiltak er spredd til andre deler av landet.

Se KoRus Vest Stavanger sine nettsider for mer informasjon om arbeidet til Alor-nettverket.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS